Verhoging van pensioen

Op de pensioenaanspraken en pensioenrechten wordt jaarlijks per 1 januari een toeslag verleend (verhoogd). Maar dat kan alleen als de financiële positie van het pensioenfonds dat mogelijk maakt.

Toeslagverlening lukt niet altijd
Als onze financiƫle situatie niet goed is, kunnen we uw pensioen niet verhogen. Pensioenfonds Zuivel bestaat sinds 1 januari 2015. Er zijn nog geen toeslagen verstrekt. De komende jaren wordt uw pensioen waarschijnlijk niet of beperkt verhoogd.

De laatste 5 jaar veranderden wij de pensioenen zo
Dit jaar hebben wij uw pensioen per 1 januari 2021 (over 2020) niet verhoogd. U ziet in onderstaande tabel of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging. Ook ziet u de loonstijging:

Datum verandering Verhoging pensioen Prijsstijging*
1 januari 2020 0% 2,70%
1 januari 2019 0% 2,10%
1 januari 2018 0% 1,30%
1 januari 2017 0% 0,40%
1 januari 2016 0% 0,60%

*Voor de prijsstijging is uitgegaan van de consumentenprijsindex alle bestedingen van het CBS over de periode oktober – oktober.
**Cao voor de Zuivelindustrie

Verlaging pensioen
Als onze financiële situatie slecht is, moeten we misschien uw pensioen verlagen. Er zijn nog geen verlagingen geweest bij pensioenfonds Zuivel. De komende jaren hoeven wij uw pensioen naar verwachting niet te verlagen.