Verhoging van pensioen

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van Pensioenfonds Zuivel goed genoeg is. Of u in de toekomst nog evenveel kunt kopen met uw pensioen hangt af van de toeslagverlening en de stijging van de prijzen. 

Toeslagverlening lukt niet altijd
Het pensioenfonds heeft geen apart potje om de toeslagverlening te betalen. Het geld dat hiervoor nodig is, moet komen uit het rendement op de beleggingen. De hoogte van de beleidsdekkingsgraad is bepalend voor de toeslagverlening. Deze moet dan boven de 110% liggen. Hoeveel we verhogen, hangt vervolgens af van de exacte hoogte van de beleidsdekkingsgraad. Hoe hoger deze is, hoe meer we de pensioenen kunnen verhogen. Als onze financiële situatie niet goed is, kunnen we uw pensioen niet verhogen. We weten niet zeker of we uw pensioen de komende jaren kunnen verhogen.

De laatste jaren veranderden wij de pensioenen zo
Op 1 januari 2024 verleenden we een incidentele toeslag*, wegens aangepaste regels, net als op 1 januari 2023 (3,0%) en op 1 juli 2022 (2,5%). Op 1 januari 2024 (over 2023) hebben wij uw pensioen met 3,0% verhoogd. U ziet in onderstaande tabel of de stijging van de prijzen in de afgelopen jaren is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging.

U ziet in deze tabel of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging.

Datum verandering Verhoging pensioen Prijsstijging** Verlaging pensioen
1 januari 2024 3,00%   5,31% 0,00%
1 januari 2023 3,00% 14,33% 0,00%
1 juli 2022 2,50%     - 0,00%
1 januari 2022 0,00%   3,42% 0,00%
1 januari 2021 0,00%   1,22% 0,00%
1 januari 2020 0,00%   2,72% 0,00%
1 januari 2019 0,00%   2,10% 0,00%
1 januari 2018 0,00%   1,33% 0,00%
1 januari 2017 0,00%   0,42% 0,00%
1 januari 2016 0,00%   0,57%

*Voor meer informatie verwijzen we naar onze website. Zie de nieuwsberichten van 6 juli 2022 en 16 december 2022 en
15 december 2023.

** Voor de prijsstijging is tot 1 januari 2024 uitgegaan van de consumentenprijsindex alle bestedingen van het CBS over de periode oktober – oktober. Daarna is uitgegaan van de gemiddelde consumentenprijsindex alle bestedingen van het CBS over de periode oktober – oktober.

Verlaging pensioen
Als onze financiële situatie slecht is, moeten we misschien uw pensioen verlagen. Er zijn nog geen verlagingen geweest bij Pensioenfonds Zuivel. De komende jaren hoeven wij uw pensioen naar verwachting niet te verlagen.

Meer over Effecten van indexatie (verhoging)