Verhoging van pensioen

Op de pensioenaanspraken en pensioenrechten wordt jaarlijks per 1 januari een toeslag verleend (verhoogd). Maar dat kan alleen als de financiële positie van het pensioenfonds dat mogelijk maakt.

Toeslagverlening lukt niet altijd
Als onze financiële situatie niet goed is, kunnen we uw pensioen niet verhogen. De komende jaren wordt uw pensioen waarschijnlijk niet of beperkt verhoogd.

De laatste 5 jaar veranderden wij de pensioenen zo
Per 1 januari 2022 (over 2021) hebben wij uw pensioen niet verhoogd. U ziet in onderstaande tabel of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging. Op 1 juli 2022 hebben we wel eenmalig een toeslag verleend, wegens aangepaste regels. In het nieuwsbericht van 6 juli 2022 leest u hierover.

Datum verandering Verhoging pensioen Prijsstijging*
1 juli 2022 2,50% '-
1 januari 2022 0% 3,34%
1 januari 2021 0% 1,22%
1 januari 2020 0% 2,70%
1 januari 2019 0% 2,10%
1 januari 2018 0% 1,30%

*Voor de prijsstijging is uitgegaan van de consumentenprijsindex alle bestedingen van het CBS over de periode oktober – oktober.
**Cao voor de Zuivelindustrie

Verlaging pensioen
Als onze financiële situatie slecht is, moeten we misschien uw pensioen verlagen. Er zijn nog geen verlagingen geweest bij pensioenfonds Zuivel. De komende jaren hoeven wij uw pensioen naar verwachting niet te verlagen.

Meer over Effecten van indexatie (verhoging)