Verhoging van pensioen

Op de pensioenaanspraken en pensioenrechten wordt jaarlijks per 1 januari een toeslag verleend (verhoogd). Maar dat kan alleen als de financiële positie van het pensioenfonds dat mogelijk maakt.

Als de financiële situatie niet goed is, kunnen we uw pensioen niet verhogen
Pensioenfonds Zuivel bestaat sinds 1 januari 2015. Er zijn nog geen toeslagen verleend. De komende jaren wordt uw pensioen waarschijnlijk niet (of een beetje) verhoogd.

De laatste 5 jaar veranderden wij de pensioenen zo
U ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging. Ook ziet u de loonstijging:

Datum verandering

Verhoging
van uw pensioen
Prijsstijging*

Loonstijging**

Verlaging
van uw pensioen
1 januari 2020 0% 2,70% 2,50% 0%
1 januari 2019 0% 2,10% 2,50% 0%
1 januari 2018 0% 1,30% 1,50% 0%
1 januari 2017 0% 0,40% 1,50% 0%
1 januari 2016 0% 0,60% 2,00% 0%

*Voor de prijsstijging is uitgegaan van de consumentenprijsindex alle bestedingen van het CBS over de periode oktober – oktober.
**Cao voor de Zuivelindustrie

Verlaging pensioen
Als onze financiële situatie slecht is, moeten we misschien uw pensioen verlagen. Er zijn nog geen verlagingen geweest bij pensioenfonds Zuivel. De komende jaren hoeven wij uw pensioen naar verwachting niet te verlagen.