Verhoging van pensioen

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van BPZ goed genoeg is. Of u in de toekomst nog evenveel kunt kopen met uw pensioen hangt af van de toeslagverlening en de stijging van de prijzen.

Toeslagverlening lukt niet altijd
Het pensioenfonds heeft geen apart potje om de toeslagverlening te betalen. Het geld dat hiervoor nodig is, moet komen uit het rendement op de beleggingen. De hoogte van de beleidsdekkingsgraad is bepalend voor de toeslagverlening. Deze moet dan boven de 110% liggen. Hoeveel we verhogen, hangt vervolgens af van de exacte hoogte van de beleidsdekkingsgraad. Hoe hoger deze is, hoe meer we de pensioenen kunnen verhogen.

Als onze financiële situatie niet goed is, kunnen we uw pensioen niet verhogen. De komende jaren wordt uw pensioen waarschijnlijk niet of beperkt verhoogd.

De laatste jaren veranderden wij de pensioenen zo
Op 1 juli 2022 en 1 januari 2023 verleenden we incidentele toeslagen*, wegens aangepaste regels. Op 1 januari 2023 (over 2022) hebben wij uw pensioen met 3% verhoogd. En op 1 juli 2022 hebben wij uw pensioen met 2,50% verhoogd.

* Zie de nieuwsberichten van 6 juli 2022 en 16 december 2022.

U ziet in deze tabel of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging.

Datum verandering Verhoging pensioen Prijsstijging**
1 januari 2023 3,00% 14,33%
1 juli 2022 2,50% -
1 januari 2022 0% 3,42%
1 januari 2021 0% 1,22%
1 januari 2020 0% 2,70%
1 januari 2019 0% 2,10%
1 januari 2018 0% 1,30%

**Voor de prijsstijging is uitgegaan van de consumentenprijsindex alle bestedingen van het CBS over de periode oktober – oktober.

Verlaging pensioen
Als onze financiële situatie slecht is, moeten we misschien uw pensioen verlagen. Er zijn nog geen verlagingen geweest bij pensioenfonds Zuivel. De komende jaren hoeven wij uw pensioen naar verwachting niet te verlagen.

Meer over Effecten van indexatie (verhoging)