Contact

Hoe kunnen wij u helpen?

Telefoon
Bel ons op (088) 008 40 16. Op werkdagen zijn wij bereikbaar tussen 8.00 en 18.00 uur. Via e-mail zijn we altijd bereikbaar.

Stuur een e-mail

U heeft een klacht?
Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u toch niet tevreden over de dienstverlening? Hier vindt u onze klachtenprocedure.

Postadres
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie
p/a Achmea Pensioenservices
Postbus 20005
7302 HA Apeldoorn

Niet eens met uitspraak over uw klacht?
Bent u het, na gebruik gemaakt te hebben van de klachtenprocedure, niet eens met de beslissing van het bestuur van uw pensioenfonds? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke Ombudsman Pensioenen via:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 - 34 99 620