Belanghebbendenorgaan

Het belanghebbendenorgaan bestaat uit 6 leden. De ene helft van de leden vertegenwoordigt de belangen van werkgevers, de andere helft vertegenwoordigt de werknemers.

Samenstelling belanghebbendenorgaan

Naam
De heer H.J. Blankenstijn, voorzitter
De heer L. Gubler
De heer J. Bodde
De heer R.P.S. Mahabali
De heer R. Vos
De heer P.E. Oosterlee