Belanghebbendenorgaan

Het belanghebbendenorgaan bestaat uit 6 leden. De ene helft van de leden vertegenwoordigt de belangen van werkgevers, de andere helft vertegenwoordigt de werknemers.

Samenstelling belanghebbendenorgaan

  • De heer H.J. Blankenstijn, voorzitter
  • De heer L. Gubler
  • De heer R.P.S. Mahabali
  • De heer J. Adriaans
  • De heer H. Jongsma
  • vacature