Scheiden

U en uw partner gaan scheiden. Dat betekent dat u afspraken moet maken over uw pensioen.

Verdeling pensioenen volgens de wet
Uw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd vanaf uw huwelijk of partnerregistratie tot de scheiding. Dit heet verevening.

U mag samen ook andere afspraken maken
Deze afspraken moeten dan in uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant staan.

Wat moet u doen?

U kiest voor verevening
Meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds. Gebruik hiervoor het formulier van de overheid: 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. Na 2 jaar is verevening via BPZ niet meer mogelijk. Het recht op verdeling vervalt niet. U moet het verdeelde ouderdomspensioen dan zelf aan uw ex-partner uitkeren.

U maakt samen andere afspraken
Neem binnen 2 jaar na uw scheiding contact met ons op. Geef uw afspraken aan op het ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. Stuur het formulier naar ons, samen met een (gewaarmerkte) kopie uit uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant. We hebben alleen een kopie nodig van:

  • de 1e pagina met de namen van u en uw ex-partner
  • de pagina met pensioenafspraken
  • de laatste pagina met de handtekening van u en uw ex-partner

Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland afgesloten? Stuur dan ook een (gewaarmerkte) kopie van uw huwelijksakte of partnerschapsakte mee. Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland beëindigd? Dan hebben we ook een (gewaarmerkte) kopie van het bewijs van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap nodig.

Uw ex-partner krijgt van ons overzicht van alle pensioenbedragen. U vindt alle informatie terug op uw jaarlijkse pensioenoverzicht.

Moet u uw partner afmelden?
Het pensioenfonds wil geïnformeerd worden over uw scheiding. We hebben deze informatie nodig voor de berekening van uw pensioen.

  • Bent u getrouwd of geregistreerd partner én woont u in Nederland?
    De gemeente waar u woont geeft de wijziging aan ons door.
  • Woont u in het buitenland?
    Meld uw partner dan zelf af bij het pensioenfonds via Mijn pensioen. Stuur ons ook een kopie van het echtscheidingsconvenant.

Bijzonder partnerpensioen
Mogelijk heeft uw ex-partner ook recht op het partnerpensioen. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Dit is alleen het geval als u er bij uitdiensttreding of pensionering voor gekozen heeft een gedeelte van uw ouderdomspensioen uit te ruilen voor partnerpensioen.

Wat moet u doen?
Er zijn 2 opties: u bent akkoord met deze regeling óf u maakt met uw ex-partner andere afspraken. In beide gevallen legt u de afspraken vast in het echtscheidingsconvenant. Stuur ons hiervan een kopie. Het pensioenfonds regelt het bijzonder partnerpensioen dan verder.