Scheiden

U en uw partner gaan scheiden. Dat betekent dat u afspraken moet maken over uw pensioen.

Verdeling pensioenen volgens de wet
Uw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd vanaf uw huwelijk of partnerregistratie tot de scheiding. Dit heet verevening.

U mag samen ook andere afspraken maken
Deze afspraken moeten dan in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden staan.

Wat moet u doen?

 • U kiest voor verevening
  Meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds. Gebruik hiervoor het formulier van de overheid. Na deze 2 jaar is verevening via ons pensioenfonds niet meer mogelijk.
 • U maakt samen andere afspraken
  Neem hiervoor contact met ons op. Stuur een kopie van uw huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant mee.
Uw ex-partner krijgt van ons overzicht van alle pensioenbedragen. U vindt alle informatie terug op uw jaarlijkse pensioenoverzicht.

Moet u uw partner afmelden?
Het pensioenfonds wil geïnformeerd worden over uw scheiding. We hebben deze informatie nodig voor de berekening van uw pensioen.

 • Bent u getrouwd of geregistreerd partner én woont u in Nederland?
  De gemeente waar u woont geeft de wijziging aan ons door.
 • Woont u in het buitenland?
  Meld uw partner dan zelf af bij het pensioenfonds. Stuur een kopie van het echtscheidingsconvenant mee.
Bijzonder partnerpensioen
Mogelijk heeft uw ex-partner ook recht op het partnerpensioen. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Dit is alleen het geval als u er bij uitdiensttreding of pensionering voor gekozen heeft een gedeelte van uw ouderdomspensioen uit te ruilen voor partnerpensioen.

Wat moet u doen?

 • U bent akkoord met deze regeling
  Leg de afspraken vast in het echtscheidingsconvenant en stuur ons hiervan een kopie. Het pensioenfonds regelt het bijzonder partnerpensioen dan verder.
 • U maakt met uw ex-partner andere afspraken
  Leg de afspraken vast in het echtscheidingsconvenant en stuur ons hiervan een kopie. Het pensioenfonds regelt het bijzonder partnerpensioen dan verder.