Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit 3 onafhankelijke leden die toezicht houden op het handelen van het bestuur.

Samenstelling raad van toezicht per 10 februari 2022

  • De heer M. Lind, voorzitter
  • De heer L.C.A. Scheepens
  • Mevrouw L. Aitton