Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit 3 onafhankelijke leden die toezicht houden op het handelen van het bestuur.

Samenstelling raad van toezicht

  • Vacature, voorzitter
  • De heer L.C.A. Scheepens
  • Mevrouw E. Schols