Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit 3 onafhankelijke leden die toezicht houden op het handelen van het bestuur.

Samenstelling raad van toezicht

De heer M. Lind, voorzitter
De heer J.F. Simon
Mevrouw M. Jakobs