Ziek of arbeidsongeschikt

Als u ziek bent, betaalt uw werkgever maximaal 2 jaar (104 weken) uw salaris door. In het 1e jaar krijgt u het volledige salaris. U bouwt in dat jaar ook volledig pensioen op. In het 2e ziektejaar kan het salaris lager liggen op basis van afspraken in uw arbeidsvoorwaarden daarover. U bouwt pensioen op over het salaris wat uw werkgever aan ons doorgeeft.

Langer dan 2 jaar ziek
Als u langer dan 2 jaar ziek bent, krijgt u een WIA-uitkering van de overheid. U blijft pensioen opbouwen. Het pensioenfonds betaalt mee aan uw pensioenpremie.

Wat moet u doen?

  • U hoeft hiervoor zelf niets door te geven. Uw werkgever geeft uw salaris aan ons door. Ook tijdens de eerste 2 jaar van uw ziekte. Wij passen uw pensioenpremie en pensioenopbouw aan.
  • Als u een WIA-uitkering heeft, betaalt het pensioenfonds mee aan uw pensioenpremie. Hoeveel we meebetalen hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Als u na 1 januari 2018 arbeidsongeschikt bent geworden, bouwt u pensioen op over pensioengrondslag A én Pensioengrondslag B (variabele salaris).
  • Wordt u meer of minder arbeidsongeschikt? Geef dit dan altijd door aan het pensioenfonds. Stuur ons een kopie van uw nieuwe UWV-beschikking.
U bent ...% arbeidsongeschikt deel premie betaald door pensioenfonds
80%-100% 100%
65%-80% 72,5%
55%-65% 60%
45%-55% 50%
35%-45% 40%
0%-35% 0%