Klein pensioen en automatische waardeoverdracht

Kleine pensioenen mogen van de overheid niet meer worden afgekocht. Klein pensioen wordt overgedragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit zorgt ervoor dat al uw pensioenen bij elkaar blijven.

Wat is een klein pensioen?
Een klein pensioen is lager dan € 592,51 (2024) per jaar. De overheid past deze wettelijke (afkoop)grens voor kleine pensioenen elk jaar aan.

Wat is afkopen?
Tot 2018 werd een klein pensioen dat niet werd overgedragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder 'afgekocht'. U krijgt het pensioen dan in 1 keer, in plaats van een (maandelijkse) pensioenuitkering.

Na 1 januari 2018 gestopt met werken?
Uw klein pensioen wordt automatisch overgedragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U kunt niet meer afkopen. Uw nieuwe pensioenuitvoerder informeert u wanneer het pensioen is overgedragen. Als u niet meteen een nieuwe pensioenuitvoerder heeft, proberen wij nog 5 jaar uw pensioen over te dragen. Als u na 5 jaar nog geen nieuwe pensioenuitvoerder heeft, mag u uw pensioen alsnog afkopen. Koopt u uw pensioen niet af na 5 jaar? Dan blijft het gewoon tot uw pensioendatum staan bij BPZ.

Als u met pensioen gaat (of recht krijgt op partner- of wezenpensioen) mag uw pensioen wel nog vanaf de pensioendatum worden afgekocht.

Voor 1 januari 2018 gestopt met werken?
Afkopen kan nog wel als u uit dienst ging vóór 1 januari 2018.

 • Afkoop kan alleen als uw pensioen onder de wettelijke afkoopgrens voor kleine pensioenen ligt.
 • Ging u voor 1 januari 2018 uit dienst en weg bij ons pensioenfonds?
  Dan mogen we een klein ouderdomspensioen na 2 jaar afkopen. Als u met pensioen gaat (of recht krijgt op partner- of wezenpensioen) mag dit meteen vanaf uw pensioendatum.
 • Afkoop kan gevolgen hebben voor uw financiële situatie
  U krijgt van dit pensioenfonds later geen pensioenuitkering. Uw inkomen in het jaar van afkoop wordt hoger. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting of voor eventuele toeslagen die u krijgt.
 • Wat moet u doen?
  Als uw pensioen onder de wettelijke afkoopgrens ligt en u voor 1 januari 2018 uit dienst ging en wegging bij ons pensioenfonds, krijgt u van ons automatisch een voorstel. We houden ons daarbij aan de wettelijke termijn van 2 jaar. Denkt u dat u voor afkoop in aanmerking komt en is deze termijn voorbij? Dan kunt u ook zelf contact met ons opnemen.
 • Automatische overdracht vanaf 2020
  Uw klein pensioen werd vanaf 2020 automatisch overgedragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Zolang uw pensioen bij BPZ staat, kunt u een verzoek indienen voor afkoop. Als u niet meteen een nieuwe pensioenuitvoerder heeft, proberen wij nog 5 jaar uw pensioen over te dragen. Als u na 5 jaar nog geen nieuwe pensioenuitvoerder heeft, mag u uw pensioen alsnog afkopen. Koopt u uw pensioen niet af na 5 jaar? Dan blijft het gewoon tot uw pensioendatum staan bij BPZ.

Hoe werkt automatische waardeoverdracht?
Als u een nieuwe baan krijgt, meldt uw nieuwe pensioenuitvoerder u aan bij het Nationaal Pensioen Register (NPR). Wij krijgen dan automatisch bericht waar u pensioen opbouwt. Uw pensioen wordt daarna automatisch overgedragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Uw nieuwe pensioenuitvoerder informeert u daarover. U hoeft hier verder niets voor te doen.

Hoe weet ik of ik een klein pensioen heb?
Hoeveel pensioen u heeft opgebouwd, ziet u op uw pensioenoverzicht (UPO) bij Mijn pensioen. Wilt u weten waar u verder nog (klein) pensioen heeft staan? Ga dan naar mijnpensioenoverzicht.nl.

Kan ik bezwaar maken tegen automatische waardeoverdracht?
Nee. Automatisch overdragen van pensioen is een wettelijk recht voor pensioenfondsen. Door automatische waardeoverdracht blijft pensioen bij elkaar.

Wanneer begon het automatisch overdragen van pensioen?
Dit startte per 2019.