Veelgestelde vragen

Uniform pensioenoverzicht, UPO

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht van ons. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling, vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht via Mijn pensioen. Eens in de 5 jaar sturen wij u een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.

Ja. Het pensioen dat u door waardeoverdracht erbij heeft gekregen, staat niet apart vermeld op uw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in uw pensioenoverzicht als u van ons een bevestiging heeft gekregen. Heeft u nog geen bevestiging gekregen? Dan is uw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie. Heeft uw waardeoverdracht een overdrachtsdatum na 1 januari van dit jaar? Dan is de waardeoverdracht niet verwerkt in uw UPO van dit jaar.

Nee. Het pensioen voor uw ex-partner is van uw pensioen afgehaald. Dit pensioen staat niet apart op uw pensioenoverzicht van dit jaar. Let op: de verevening is alleen verwerkt als deze vóór 31 december van het afgelopen jaar bij ons geregistreerd is.

U bent getrouwd of heeft een geregistreerd partnerschap
Wij krijgen de gegevens van uw partner automatisch door van uw gemeente als u in Nederland woont. Uw partner staat op uw pensioenoverzicht dat u dit jaar krijgt als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap geregistreerd was vóór 31 december van het afgelopen jaar.

U woont samen met/zonder samenlevingscontract
We krijgen de gegevens van uw partner niet automatisch van uw gemeente. We registreren uw partner alleen als uw partner is aangemeld. Uw partner staat op het pensioenoverzicht dat u dit jaar krijgt als uw partner geregistreerd is vóór 31 december van het afgelopen jaar.

Wilt u uw partner aanmelden? Hoe u dat regelt, vindt u bij Wat moet ik doen bij...Samenwonen of Wat moet ik doen bij... Trouwen of partnerregistratie.

Pensioenregeling (werknemer)

Ja, als uw werkgever bij ons is aangesloten, bent u verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Zuivel. U kunt in dat geval niet zelf kiezen voor een ander pensioenfonds.

Nee, u bouwt alleen pensioen op bij BPZ over het maximaal pensioengevend salaris. Het kan zijn dat uw werkgever daarboven een aanvullende pensioenregeling bij BPZ, een andere pensioenuitvoerder of verzekeraar heeft afgesloten. Informeer hiernaar bij uw werkgever.

Het is in de meeste gevallen mogelijk om eerder pensioen te ontvangen dan de standaard pensioendatum van 68 jaar. Ligt uw AOW-leeftijd vóór uw 68e? Dan kunt u ervoor kiezen om uw pensioen van BPZ te ontvangen vanaf uw AOW-leeftijd. Wij maken graag een berekening. Deze berekening kunt u uiterlijk 6 maanden voor uw gewenste pensioendatum aanvragen. Kijk voor meer informatie bij Bijna met pensioen.

Ja, dat is mogelijk voor werknemers die vanaf 1 januari 2015 in dienst komen bij een werkgever die bij het pensioenfonds is aangesloten. Kijk voor meer informatie bij waardeoverdracht. Met ingang van 1 januari 2015 bouwen de werknemers van diverse zuivelbedrijven pensioen op bij Pensioenfonds Zuivel. De afspraken die tot 2015 zijn opgebouwd, zijn achtergebleven bij de vorige pensioenuitvoerder of verzekeraar.

Voor werknemers die vallen onder de Pensioen-cao kan de werkgever een eigen bijdrage inhouden van 2,3% van het gemaximeerde salaris, welke voor de looptijd van de Pensioen-cao uitgedrukt is in een percentage van de pensioengrondslag. Werknemers onder de Pensioen-cao betalen daarmee 3,4% van de pensioengrondslag.