Wat u verder moet weten

De berekening van uw pensioen en de daarbij gebruikte termen, hebben we voor u op een rij gezet.

Pensioengrondslag
U bouwt jaarlijks ouderdomspensioen op over uw pensioengrondslag over een vast percentage. Dit is het opbouwpercentage ouderdomspensioen.

Uw pensioengrondslag bestaat uit 2 delen:

  • Pensioengrondslag A
    Is het vaste pensioengevend salaris min de franchise van het huidige kalenderjaar.
  • Pensioengrondslag B
    Is het variabele pensioengevend loon van het voorgaande kalenderjaar. Variabel salaris is inkomen uit ploegendienst of arbeid op onaangename uren, in het weekeinde of op feestdagen. Ook vergoedingen voor consignatie en extra opkomst wordt meegerekend alsmede het extra salaris als gevolg van een door de werkgever met de werknemer overeengekomen 40-urige werkweek in plaats van een 36-urige werkweek. Overwerk is geen variabel salaris.

Franchise
Bij uw pensioenopbouw houden we al rekening met de AOW-uitkering die u later van de overheid krijgt. Over een deel van uw salaris bouwt u daarom geen pensioen op. U hoeft daarover ook geen premie te betalen. Dit heet de franchise. Ieder jaar wordt die opnieuw vastgesteld.

Verhoging van pensioen
Het bestuur van het pensioenfonds bekijkt jaarlijks of de opgebouwde en ingegane pensioenen kunnen worden verhoogd met een toeslag.

De franchise, de premie en het opbouwpercentage vindt u bij de kerncijfers (pdf).