Trouwen of partnerregistratie

U gaat trouwen of sluit een geregistreerd partnerschap af. Als u overlijdt, heeft uw partner recht op partnerpensioen.

Het partnerpensioen is verzekerd op risicobasis. Verlaat u voor uw pensioendatum ons pensioenfonds? Als u uit dienst gaat, vervalt de verzekering voor het partner- en wezenpensioen. Wij ruilen standaard een deel van uw ouderdomspensioen om voor pensioen voor uw partner en/of kinderen. Zo hebben uw partner en/of kinderen toch een pensioen als u overlijdt. Uw ouderdomspensioen wordt daardoor lager. Dit heet uitruilen.

Wat moet u doen?
De gegevens van uw partner moeten bekend zijn bij het pensioenfonds:

  • Woont u in Nederland?
    De gemeente waar u woont geeft de gegevens van uw partner aan ons door. U hoeft uw partner niet aan te melden bij het pensioenfonds.
  • Woont u in het buitenland?
    Meld uw partner zelf bij ons aan. Stuur ons ook een kopie van de huwelijksakte of het geregistreerd partnerschap.
Wilt u weten wat er voor uw partner geregeld is? Alle bedragen staan op uw jaarlijkse pensioenoverzicht.