Onbetaald verlof

Bij onbetaald verlof kunt u tijdelijk geen of minder pensioen opbouwen. U blijft in dienst bij uw werkgever. U blijft ook deelnemer aan het pensioenfonds.

Wat moet u doen?

  • Vraag aan uw werkgever wat er bij onbetaald verlof geregeld is.
  • Uw werkgever informeert het pensioenfonds. U hoeft zelf geen contact op te nemen.
Wat moet u verder weten?
  • Onder onbetaald verlof vallen onder andere een sabbatical, studieverlof of levensloopverlof. Uw pensioenopbouw kan dan tijdelijk worden gestopt.
  • Tijdens uw onbetaald verlof blijft u voor maximaal 18 maanden verzekerd voor het partnerpensioen en wezenpensioen.
  • Zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en geboorteverlof zijn andere vormen van verlof. Uw pensioenopbouw gaat dan gewoon door.
  • Tijdens aanvullende geboorteverlof loopt de pensioenopbouw niet door, behalve als u hierover met uw werkgever andere afspraken maakt. U spreekt dan ook af wie de premie voor de pensioenopbouw betaalt: uzelf of uw werkgever. Uw werkgever geeft aan BPZ door welke afwijkende afspraken zijn gemaakt. Voor aanvullend geboorteverlof wordt in de cao verwezen naar de uitkering van UWV.