Onbetaald verlof

Bij onbetaald verlof kunt u tijdelijk geen of minder pensioen opbouwen. U blijft in dienst bij uw werkgever. U blijft ook deelnemer aan het pensioenfonds.

Wat moet u doen?

  • Vraag aan uw werkgever wat er bij onbetaald verlof geregeld is.
  • Uw werkgever informeert het pensioenfonds. U hoeft zelf geen contact op te nemen.
Wat moet u verder weten?
  • Onder onbetaald verlof vallen onder andere een sabbatical, studieverlof of levensloopverlof. Uw pensioenopbouw kan dan tijdelijk worden gestopt.
  • Tijdens uw onbetaald verlof blijft u voor maximaal 18 maanden verzekerd voor het partnerpensioen en wezenpensioen.
  • Zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en (aanvullend) geboorteverlof zijn andere vormen van verlof. Tijdens zwangerschapsverlof en (aanvullend) geboorteverlof gaat uw pensioenopbouw gewoon door. Voor uw pensioenopbouw tijdens ouderschapsverlof maakt u afspraken met uw werkgever.