Klachten en geschillen

Het pensioenfonds doet er alles aan om uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit te voeren. Bent u desondanks niet tevreden over de uitvoering of het niet eens met een beslissing van BPZ, dan kunt u een klacht of geschil indienen. Neem in dat geval contact met ons op.

Wie kan een klacht indienen?
Als u vindt dat u op basis van de uitvoering van de statuten en/of het pensioenreglement van BPZ rechten heeft bij het pensioenfonds, kunt u een klacht of geschil indienen.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen over:

  • de uitvoering van uw pensioenregeling
  • de uitvoering van de statuten

Waarover kunt u een geschil indienen?
U kunt een geschil indienen over een besluit van het bestuur, behalve over bestuursbesluiten van algemene strekking.

Een klacht of geschil kunt u per mail of per brief bij ons indienen
U dient uw klacht of geschil schriftelijk in bij Achmea Pensioenservices, de pensioenadministrateur van BPZ. Dit kan per e-mail of brief. Als wij uw klacht of geschil ontvangen hebben, ontvangt u binnen 10 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van ons. Met daarbij ook informatie over de termijn waarbinnen we verwachten uw klacht of geschil af te handelen. Vermeld uw geboortedatum.

Contact over klacht of geschil

Bent u het niet eens met het besluit over de klacht of het geschil?
Bent u deelnemer aan de pensioenregeling? Dan kunt u uw klacht of geschil voorleggen aan de landelijke Ombudsman Pensioenen.
Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 - 34 99 620

Waar vindt u de volledige procedure?
De volledige procedure voor het indienen van een klacht of geschil bij BPZ leest u in onze Klachten- en geschillenregeling en in het pensioenreglement.

Klachten en geschillen