Klachten en geschillen

Het pensioenfonds doet er alles aan om uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit te voeren. Bent u desondanks niet tevreden over de uitvoering, de manier waarop u behandeld bent of bent u het niet eens met een beslissing van Pensioenfonds Zuivel, dan kunt u een klacht indienen. Als u het niet eens bent met de behandeling van uw klacht door Pensioenfonds Zuivel dan noemen we dat ook wel een geschil.

Hieronder wordt in stappen uitgelegd hoe u een klacht indient

Als u een klacht wilt indienen dan kunt u dit in eerste instantie doen door deze klacht te melden bij onze pensioenuitvoerder, Achmea Pensioenservices. U kunt uw klacht indienen op een manier die voor u het beste werkt. Dit kan telefonisch, via een e-mail of per brief. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, vragen wij u om uw relatienummer bij het pensioenfonds (begint met xyz) en uw telefoonnummer te vermelden in uw klacht. Of als u ons belt, om deze informatie bij de hand te houden. Wilt u duidelijk aangeven dat het om een klacht gaat en waarover de klacht precies gaat?  U vindt op onze contactpagina hoe u contact kan opnemen met onze pensioenuitvoerder.

Als u het niet eens bent met de reactie van onze pensioenuitvoerder op uw klacht dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij het bestuur van ons pensioenfonds (via e-mail of brief aan Achmea Pensioenservices).

Als wij uw klacht ontvangen hebben, ontvangt u binnen 10 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van ons. Met daarbij ook informatie over de termijn waarbinnen we verwachten uw klacht af te handelen.

 

Als u het niet eens bent met de behandeling van uw klacht door Pensioenfonds Zuivel dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillen Instantie Pensioenfondsen, afgekort GIP. U kunt dit alleen doen als u eerst de interne klachtenprocedure (stappen 1 en 2) heeft doorlopen. Wij verwijzen u dan door naar GIP. U kunt uw klacht dan voor bemiddeling en een voorstel voor de uitkomst voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen of rechtstreeks aan de geschillencommissie van GIP.

Deze instantie zal u verder begeleiden bij het indienen van uw klacht bij GIP en bij de behandeling van uw klacht. Meer informatie over GIP kunt u vinden op de website van GIP: Geschilleninstantie Pensioenfondsen. Daar kunt u ook een antwoord vinden op de meest gestelde vragen.

 

U kunt ook in beroep gaan bij de rechter. Dit kan ook zonder uw klacht of geschil eerst voor te leggen aan het pensioenfonds of de Geschilleninstantie Pensioenfondsen.

De volledige procedure voor het indienen van een klacht of geschil bij Pensioenfonds Zuivel leest u in onze Klachten- en geschillenregeling. In het pensioenreglement is een verwijzing opgenomen naar deze regeling.

 

Klachten en geschillen