Scheiden

U bent gepensioneerd en gaat scheiden of uit elkaar. Wat moet u voor uw pensioenuitkering regelen?

U had een huwelijk of geregistreerd partnerschap
Een scheiding kan gevolgen hebben voor uw pensioenuitkering.

 • Was u vóór uw pensioendatum al getrouwd of geregistreerd partner?
  Dan heeft uw ex-partner volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tot de scheiding is opgebouwd. Dit heet verevening van pensioen. Mogelijk heeft uw ex-partner ook recht op bijzonder partnerpensioen. Dat is afhankelijk van de keuzes die u heeft gemaakt toen u met pensioen ging.
 • Was u vóór uw pensioendatum nog niet getrouwd of geregistreerd partner?
  Dan heeft dit geen gevolgen voor uw pensioenuitkering.

Als u het pensioen wilt verevenen, moet u binnen 2 jaar na uw scheiding contact opnemen met het pensioenfonds. Maakt u samen andere afspraken? Geef deze dan ook op tijd door aan het pensioenfonds. Lees meer over Scheiden.

U woonde samen
Uw pensioenuitkering verandert niet.

 • Woonde u vóór uw pensioendatum al samen?
  Als u overlijdt, heeft uw ex-partner mogelijk recht op bijzonder partnerpensioen. Dat kan als u voor uitruil van ouderdomspensioen voor partnerpensioen heeft gekozen toen u met pensioen ging.
 • Woonde u vóór uw pensioendatum nog niet samen?
  Dan heeft dit geen gevolgen voor uw pensioenuitkering.

Uw AOW-uitkering
Als u beiden een AOW-uitkering heeft, kan de hoogte van deze uitkering veranderen. Lees meer over de AOW op de website van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl.