Aanvullende modules

BPZ biedt naast de basisregeling ook aanvullende modules aan die aangesloten werkgevers bij BPZ vrijwillig kunnen afnemen. Let op: als deelnemer kunt u niet zelf kiezen voor deze aanvullende modules. Vraag uw werkgever of één of meerdere aanvullende modules voor u beschikbaar zijn.

Aanvullende module BasisPlus
Met de BasisPlus-module kunt u pensioen opbouwen boven de maximum salarisgrens uit de basisregeling van € 78.005,- per jaar (2024). De BasisPlus-module van BPZ zorgt ervoor dat de hoogte van uw pensioen beter aansluit op de hoogte van uw salaris.

Kijk voor meer informatie in de brochure.

Brochure BasisPlus

Let op: dit kan alleen als uw werkgever deze mogelijkheid aanbiedt. Vraag ernaar bij uw werkgever.

Aanvullende module arbeidsongeschiktheidspensioen
De aanvullende module arbeidsongeschiktheidspensioen biedt een pensioen bij arbeidsongeschiktheid. Deze module bestaat uit 2 delen:

  • Een basis arbeidsongeschiktheidspensioen van 10% van het salaris bij volledige arbeidsongeschiktheid tot het maximum SV-loon van € 71.628,- per jaar (2024). Dit is de WIA-inkomensgrens. Zo is het afgesproken in de arbeidsvoorwaarden cao.
  • Een excedent arbeidsongeschiktheidspensioen van 80% van het salarisdeel boven het SV-loon bij volledige arbeidsongeschiktheid.

Kijk voor meer informatie in de brochure.

Brochure Arbeidsongeschiktheidspensioen

Let op: dit kan alleen als uw werkgever deze mogelijkheid aanbiedt. Vraag ernaar bij uw werkgever.

Aanvullende module tijdelijk partnerpensioen
Overlijdt u vóór uw pensioendatum? Dan krijgt uw partner mogelijk een uitkering van de overheid (Anw) en daarbovenop het partnerpensioen dat bij BPZ verzekerd is. Deze aanvullende module regelt een tijdelijk partnerpensioen. Het tijdelijk partnerpensioen stopt als uw partner AOW krijgt of zelf eerder dan de AOW-leeftijd komt te overlijden.

Kijk voor meer informatie in de brochure.

Brochure Tijdelijk partnerpensioen

Let op: dit kan alleen als uw werkgever deze mogelijkheid aanbiedt. Vraag ernaar bij uw werkgever.