Pensioen uitruilen

In onze pensioenregeling is het partnerpensioen verzekerd op risicobasis. Dat betekent dat het partnerpensioen vervalt als u ons pensioenfonds verlaat, of als u met pensioen gaat.

Wilt u een partnerpensioen voor uw partner regelen? Dan kunt u ervoor kiezen een gedeelte van uw ouderdomspensioen uit te ruilen tegen een partnerpensioen. Uw partner ontvangt dit pensioen na uw overlijden.

Wat moet u doen?

  • Gaat u op uw 68e met pensioen?
    Dan krijgt u 6 maanden van tevoren een aanvraagformulier van ons. Geef uw keuze aan op het formulier. Stuur het formulier uiterlijk 3 maanden voor uw pensioendatum naar ons terug.
  • Gaat u eerder met pensioen?
    Neem dan zelf uiterlijk 3 maanden voor uw gewenste pensioendatum contact met ons op.

We berekenen uw pensioen opnieuw. We doen dat volgens de regels in het pensioenreglement. U krijgt van ons een offerte. Daarin staan alle bedragen na de uitruil. Als u hiermee akkoord gaat, regelen we het verder voor u.