Belangenbehartiging

De VGAZ behartigt de belangen van pensioengerechtigden die werken of gewerkt hebben in de Agrarische sectoren en de Zuivelindustrie. Deze vereniging staat los van BPZ. De vereniging heeft een eigen website.

VGAZ.nl