Kinderen

U heeft kinderen of krijgt een kind. Als u overlijdt, hebben uw kinderen mogelijk recht op wezenpensioen. Er zijn wel een paar voorwaarden.

Wat moet u doen?

 • Woont u in Nederland?
  U hoeft uw kind niet aan te melden. Wij krijgen alle gegevens van de gemeente waar u woont.
 • Woont u in het buitenland?
  Meld de geboorte van een kind dan wel bij het pensioenfonds. Stuur een kopie van de geboorteakte mee.
 • Heeft u stief- of pleegkinderen?
  En wilt u dat ze in aanmerking komen voor het wezenpensioen? Meld hen dan zelf aan bij het pensioenfonds.

Wat zijn de voorwaarden?

 • uw kind is vóór uw pensioendatum geboren, en
 • uw kind is nog geen 18 jaar, of:
 • uw kind is nog geen 27 jaar (bij studerende kinderen die dagonderwijs volgen)

Let op: studeert uw kind als u overlijdt, dan vragen wij jaarlijks om een studieverklaring. Daarmee controleren we of uw kind in het nieuwe studiejaar nog recht heeft op wezenpensioen. Stopt uw kind tijdelijk of na het behalen van het diploma met studeren? Dan stopt het wezenpensioen definitief. Studeert uw kind niet als u overlijdt, dan heeft uw kind geen recht op wezenpensioen. Ook niet als hij of zij later met een studie start.

Het wezenpensioen is verzekerd op risicobasis. Het wezenpensioen vervalt als u geen pensioen meer bij ons opbouwt. Als u uit dienst gaat of met pensioen gaat, kunt u ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen om te zetten in wezenpensioen.

De bedragen staan op uw jaarlijkse pensioenoverzicht.