Kinderen

U heeft kinderen of krijgt een kind. Als u overlijdt, hebben uw kinderen mogelijk recht op wezenpensioen. Er zijn wel een paar voorwaarden.

Wat moet u doen?

 • Woont u in Nederland?
  U hoeft uw kind niet aan te melden. Wij krijgen alle gegevens van de gemeente waar u woont.
 • Woont u in het buitenland?
  Meld de geboorte van een kind dan wel bij het pensioenfonds. Stuur een kopie van de geboorteakte mee.
 • Heeft u stief- of pleegkinderen?
  En wilt u dat ze in aanmerking komen voor het wezenpensioen? Meld hen dan zelf aan bij het pensioenfonds.

Wat zijn de voorwaarden?

 • uw kind is vóór uw pensioendatum geboren, en
 • uw kind is nog geen 18 jaar, of:
 • uw kind is nog geen 27 jaar (bij studerende kinderen die dagonderwijs volgen)
Het wezenpensioen is verzekerd op risicobasis. Het wezenpensioen vervalt als u geen pensioen meer bij ons opbouwt. Als u uit dienst gaat of met pensioen gaat, kunt u ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen om te zetten in wezenpensioen.

De bedragen staan op uw jaarlijkse pensioenoverzicht.