Bestuur

Het bestuur van Pensioenfonds Zuivel bepaalt het beleid en is eindverantwoordelijk voor de pensioenuitvoering. Het houdt daarbij zorgvuldig rekening met de belangen van deelnemers, pensioengerechtigden en aangesloten organisaties.

Samenstelling bestuur

De heer A.N. Jager, voorzitter
De heer M. de Gelder
De heer K.E. Bunte

 • De heer K.E. Bunte
  Bestuurslid sinds 15 januari 2020.
  Aandachtsgebieden: risicomanagement, administratieve organisatie en interne controle.

  "Pensioenen hebben me altijd geïnteresseerd. Als ik dat zeg op een verjaardag word ik af en toe raar aangekeken, maar het is denk ik de combinatie van het economische met het maatschappelijke wat me zo boeit: Jong en Oud, Man en Vrouw, Laag- en Hoogopgeleid – we delen met zijn allen die gezamenlijk pensioenpot. Elke beslissing die je daar vervolgens maakt, heeft verschillende gevolgen voor verschillende groepen. Het interesseerde me en ik studeerde er op af aan de Universiteit van Tilburg. Ik begon vervolgens mijn carrière bij een pensioenuitvoeringsorganisatie, waar ik een management traineeship heb gevolgd en vervolgens al snel op de risicomanagement afdeling aan de slag ging. Vanuit een motivatie om meer omgevingen te ervaren, ben ik gestart bij een nieuw klein risicomanagement advieskantoor. Daar heb ik opdrachten gedaan voor zowel kleine als ook hele grote pensioenfondsen. Na een opdracht binnen een bank omgeving, besloot ik voor mijzelf te beginnen en heb ik risicomanagement opdrachten gedaan voor onder andere een verzekeraar, een pensioenuitvoerder en diverse (ondernemings)pensioenfondsen. Deze werkzaamheden combineer ik op dit moment met mijn bestuursfunctie bij BPZ. Mijn motivatie voor de bestuursfunctie bij BPZ zit vooral in het samenvallen van een aantal belangrijke onderdelen van mijn (werkende) leven. De overgang van een meer adviserende naar een beleidsmatige positie binnen BPZ, is voor mij een mooie en natuurlijke vervolgstap in mijn carrière. Ik kom hiermee dichterbij de deelnemer te staan. En dat in een sector en een omgeving waarin ik ben opgegroeid, waarin ik me thuis voel. Mijn kennis en ervaring zet ik in om de kracht van een beheerst en efficiënt pensioenfonds te behouden in een snel veranderende pensioenomgeving."

 

 • De heer M. de Gelder
  Bestuurslid sinds de oprichting op 5 november 2014.
  Aandachtsgebieden: beleggingen en actuariële en financiële aspecten.

  "Voordat ik werkzaam werd in de 'pensioenwereld', ben ik een korte periode docent wiskunde geweest. Ik ben bij toeval in de pensioenwereld terecht gekomen, maar het heeft mij vanaf het begin geboeid. Ruim 25 jaar ben ik adviseur geweest bij een actuarieel adviesbureau. Hier heb ik pensioenfondsen en werkgevers geadviseerd over onder meer financieringsvraagstukken, nieuwe pensioenregelingen, jaarwerken, inrichting beleggingsbeleid op basis van een ALM-studie en selectie vermogensbeheerders. Inmiddels ben ik als actuaris al weer geruime tijd werkzaam bij een pensioenuitvoeringsorganisatie, die de administratieve uitvoering doet voor diverse bedrijfstakpensioenfondsen. Dat doe ik drie dagen per week. Daarnaast dus bestuurslid bij BPZ en ook nog adviseur van ondernemingen voor pensioen gerelateerde vraagstukken. Mijn doel voor BPZ is het zo goed mogelijk uitvoeren van de pensioenregeling voor de deelnemers en de andere belanghebbenden, zodanig dat BPZ het pensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie is."

 

 • De heer A.N. Jager, voorzitter
  Voorzitter sinds de oprichting op 5 november 2014.
  Aandachtsgebieden: uitbesteding, communicatie en wet- en regelgeving.

  "Ik ben na mijn studie Econometrie bij een actuarieel adviesbureau gaan werken. Hier heb ik voor pensioenfondsen en werkgevers gewerkt en diverse ervaring opgedaan. In mijn rol van managing consultant was ik betrokken bij de actuariële advisering, het ontwerp en invoering van nieuwe pensioenregelingen, risicomanagement maar ook de jaarlijkse certificering van pensioenfondsen. In mijn voorlaatste rol adviseerde ik werkgevers en cao-partijen over pensioenregelingen. Ook communicatie over pensioen was daarbij belangrijk. Eerder was ik ook voorzitter in een tweetal andere besturen van pensioenfondsen. Op dit moment ben ik bij een pensioenuitvoerder betrokken in allerhande trajecten van pensioenfondsen van die uitvoerder. Met mijn achtergrond wil ik een efficiënt pensioenfonds bereiken zodat de beschikbare middelen maximaal aan de deelnemers ten goede komen."