Bestuur

Het bestuur van Pensioenfonds Zuivel bepaalt het beleid en is eindverantwoordelijk voor de pensioenuitvoering. Het houdt daarbij zorgvuldig rekening met de belangen van deelnemers, pensioengerechtigden en aangesloten organisaties.

bestuur BPZ 2018
Van links naar rechts: mevrouw P.D. Gandhi, de heer M. de Gelder, de heer A.N. Jager

Samenstelling bestuur

De heer A.N. Jager, voorzitter
De heer M. de Gelder
Mevrouw P.D. Gandhi

 • Mevrouw P.D. Gandhi
  Bestuurslid sinds 1 januari 2018.
  Aandachtsgebieden: beleggingen, communicatie, risicomanagement, AO/IC, pensioenregelingen en -soorten.

  "Ik koos om econometrie te studeren, vanwege interesse voor het economisch nieuws met een vette knipoog naar het exacte. Voor een werkkring oriënteerde ik mij in de financiële wereld. Al snel kantelde het kwartje naar hetgeen waar mijn interesse altijd al had gelegen, de financiële markten. De obligatiehandel is bij uitstek de plek waar macro economische ontwikkeling zich vertaalt in waardeontwikkeling. Later werkte ik in risicomanagement functies, waar alles draait om hoe een organisatie zich erop richt om op beheerste wijze haar doelen na te streven. Het doen èn laten van een organisatie uitlijnen met hetgeen zij in haar missie uitdraagt. Naast mijn bestuurswerk doe ik op interim basis werkzaamheden op het gebied van investment riskmanagement. In de pensioenfondsen wereld, zet ik beide elementen uit mijn werkervaring in voor het belang van deelnemers."

 • De heer M. de Gelder
  Bestuurslid sinds de oprichting op 5 november 2014.
  Aandachtsgebieden: uitbesteding, beleggingen, wet- en regelgeving, actuariële en financiële aspecten, AO/IC, pensioenregelingen en –soorten.

  "Voordat ik werkzaam werd in de 'pensioenwereld', ben ik een korte periode docent wiskunde geweest. Ik ben bij toeval in de pensioenwereld terecht gekomen, maar het heeft mij vanaf het begin geboeid. Ruim 25 jaar ben ik adviseur geweest bij een actuarieel adviesbureau. Hier heb ik pensioenfondsen en werkgevers geadviseerd over onder meer financieringsvraagstukken, nieuwe pensioenregelingen, jaarwerken, inrichting beleggingsbeleid op basis van een ALM-studie en selectie vermogensbeheerders. Inmiddels ben ik als actuaris al weer geruime tijd werkzaam bij een pensioenuitvoeringsorganisatie, die de administratieve uitvoering doet voor diverse bedrijfstakpensioenfondsen. Dat doe ik drie dagen per week. Daarnaast dus bestuurslid bij BPZ en ook nog adviseur van ondernemingen voor pensioen gerelateerde vraagstukken. Mijn doel voor BPZ is het zo goed mogelijk uitvoeren van de pensioenregeling voor de deelnemers en de andere belanghebbenden, zodanig dat BPZ het pensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie is."

 • De heer A.N. Jager, voorzitter
  Voorzitter sinds de oprichting op 5 november 2014.
  Aandachtsgebieden: uitbesteding, communicatie, risicomanagement, wet- en regelgeving en actuariële en financiële aspecten.

  "Ik ben na mijn studie Econometrie bij een actuarieel adviesbureau gaan werken. Hier heb ik voor pensioenfondsen en werkgevers gewerkt en diverse ervaring opgedaan. In mijn rol van managing consultant was ik betrokken bij de actuariële advisering, het ontwerp en invoering van nieuwe pensioenregelingen, risicomanagement maar ook de jaarlijkse certificering van pensioenfondsen. In mijn voorlaatste rol adviseerde ik werkgevers en cao-partijen over pensioenregelingen. Ook communicatie over pensioen was daarbij belangrijk. Eerder was ik ook voorzitter in een tweetal andere besturen van pensioenfondsen. Op dit moment ben ik bij een pensioenuitvoerder betrokken in allerhande trajecten van pensioenfondsen van die uitvoerder. Met mijn achtergrond wil ik een efficiënt pensioenfonds bereiken zodat de beschikbare middelen maximaal aan de deelnemers ten goede komen."