Bestuur

Het bestuur van Pensioenfonds Zuivel bepaalt het beleid en is eindverantwoordelijk voor de pensioenuitvoering. Het houdt daarbij zorgvuldig rekening met de belangen van deelnemers, pensioengerechtigden en aangesloten organisaties.

Samenstelling bestuur per 1 april 2022

De heer A.N. Jager, voorzitter
Mevrouw S. van Hoogdalem
De heer M. Hulsegge

 • De heer A.N. Jager, voorzitter
  Voorzitter sinds de oprichting op 5 november 2014.
  Aandachtsgebieden: uitbesteding, communicatie en wet- en regelgeving.

  "Ik ben na mijn studie Econometrie bij een actuarieel adviesbureau gaan werken. Hier heb ik voor pensioenfondsen en werkgevers gewerkt en diverse ervaring opgedaan. In mijn rol van managing consultant (en actuaris) was ik betrokken bij de actuariële advisering, het ontwerp en invoering van nieuwe pensioenregelingen, risicomanagement maar ook de jaarlijkse certificering van pensioenfondsen. Voorts heb ik een aantal jaren werkgevers en cao-partijen over geadviseerd over pensioenregelingen. Belangrijk onderdeel daarbij was ook de communicatie over pensioen naar de werknemers. Enige jaren terug ben ik professioneel bestuurder geworden en actief binnen de besturen van een aantal pensioenfondsen. Met mijn achtergrond wil ik een efficiënt pensioenfonds bereiken zodat de beschikbare middelen maximaal aan de deelnemers ten goede komen."

 • Mevrouw S. van Hoogdalem
  Bestuurslid 1 januari 2021.
  Aandachtsgebieden: beleggingen, actuariële en financiële aspecten.

  "Al ruim 25 jaar ben ik werkzaam op het gebied van pensioenen in Nederland. En dat doe ik nog met veel plezier en passie. Naast de werkzaamheden voor BPZ ben ik drie dagen per week werkzaam bij een adviesbureau. Hier heb ik de afgelopen jaren een groot aantal pensioenfondsen mogen adviseren met betrekking tot hun pensioenregeling, hun premie- en indexatiebeleid en hun strategische beleggingsbeleid. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren de vele pensioenhervormingen van dichtbij mogen meemaken, en kijk ik uit naar de nieuwe fase waar we met de sector voor staan. Mijn achtergrond is een opleiding Econometrie aangevuld met een beleggingsopleiding en een risicomanagementopleiding. Graag zet ik mijn kennis en ervaring in voor een goede uitvoering van de pensioenregeling van de Zuivel en aanverwante industrie."

 • De heer M. Hulsegge
  Bestuurslid 1 april 2022.
  Mijn aandachtsgebieden: zijn risicomanagement, administratieve organisatie en interne controle.

  "Ik heb na mijn studie mijn hele loopbaan gewerkt in organisaties met een sociale functie in de maatschappij. Alhoewel dat niet een bewuste carrière keuze was ben ik blij dat ik het zo heb gedaan. Zowel een vakbond, in mijn geval het CNV, als een pensioenfonds hebben als doel mensen te beschermen tegen risico’s die zij zomaar niet zelf kunnen dragen, zoals slechte werkomstandigheden of arbeidsvoorwaarden, of in geval van het pensioenfonds een inkomensverlies bij ouderdom. In een samenleving die steeds individualistischer wordt is dat zo langzamerhand zeldzaam geworden, en moet het ook steeds opnieuw uitgelegd worden. Ik vind het belangrijk om mij daarvoor te blijven inzetten, en ik ben blij dat ik nu dus ook bij BPF Zuivel mijn bijdrage mag leveren. Vanaf 2006 ben ik binnen CNV steeds meer in een rol gaan werken als financiëel directeur, met verantwoordelijkheid voor budget, begroting en balansbeheer. Ik werk sinds 2012 gedeeltelijk en sinds 2018 volledig als pensioenfondsbestuurder bij verschillende fondsen en houd mij bezig met risicomanagement en administratieve organisatie en interne controle."