Integriteitsbeleid

Pensioenfonds Zuivel streeft naar een integere bedrijfsvoering. Het beleid is erop gericht om integriteitsrisico’s tot een minimum te beperken. Dit geldt voor onze eigen organisatie, maar ook voor andere partijen waarmee we samenwerken.

Een integriteitsrisico kan zijn

  • benadeling van derden
  • voorwetenschap
  • witwassen
  • terrorismefinanciering
  • belangenverstrengeling
  • fraude
  • onoorbaar handelen

In het integriteitsbeleidsplan (pdf) leest u per risico welke maatregelen het pensioenfonds neemt om de risico’s te beperken.