Uit dienst

U gaat uit dienst. Hoe zit het met uw pensioen?

Uw huidige werkgever meldt u af bij ons pensioenfonds
Uw salaris stopt en u betaalt geen pensioenpremie meer aan dit pensioenfonds. U krijgt een overzicht van uw pensioen als u uit dienst gaat. Daarna vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen. Eens in de 5 jaar sturen wij u een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.

Wat regelt u voor uw partner en/of kinderen?
Als u uit dienst gaat, vervalt de verzekering voor het partner- en wezenpensioen.

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan ruilen wij standaard een deel van uw ouderdomspensioen om voor pensioen voor uw partner en/of kinderen. Zo hebben uw partner en/of kinderen toch een pensioen als u overlijdt. Dit betekent dat uw eigen ouderdomspensioen lager wordt. Wilt u dit niet? Of wilt u een groter of kleiner deel van uw ouderdomspensioen omruilen? Geef dit dan binnen 2 maanden na einde deelname aan ons door. U kunt dit ook doorgeven als u met pensioen gaat.

Woont u samen? Dan kunt u ervoor kiezen om een deel van uw eigen ouderdomspensioen om te ruilen voor pensioen voor uw partner en/of kinderen.

Wat kunt u verder regelen voor uw pensioen?

  • Gaat u bij een werkgever buiten de sector werken?
    Dan kunt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht.
  • Heeft u een klein pensioen?
    Heeft u een klein pensioen? Dan kan het worden afgekocht of automatich worden overgedragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Hierover leest u meer bij Klein pensioen en automatische waardeoverdracht.