Waarin belegt BPZ?

Het grootste deel van het vermogen van BPZ is belegd in de matching portefeuille die ten doel heeft het risico dat de dekkingsgraad daalt door een rentedaling grotendeels af te dekken. De rest is belegd in de return portefeuille. Deze portefeuille heeft als doel om rendement te maken.

De strategische beleggingsmix van BPZ staat in de tabel hieronder. De feitelijke beleggingsmix kan hier iets van afwijken. Daarnaast zijn de vermogensbeheerder en de fondsnaam weergegeven. Voor meer details wordt bij de fondsnaam doorgelinkt naar het product.

Categorie Strategisch wegingspercentage Vermogens-beheerder Fondsnaam
Matching portefeuille 60%
LDI fondsen 34,5% BNP Paribas BNP Paribas LDI SOLUTION - Duration Matching
(Staats)obligaties 13,5% BNP Paribas Individuele staatsleningen
Staatsobligaties AAA en obligaties staatsgegarandeerd 6% BNP Paribas Individuele staatsleningen
Nederlandse Hypotheken 6% AEGON AeAM Dutch Mortgage Fund en AeAM Dutch Mortgage Fund 2
Return portefeuille 40%
Aandelen wereldwijd ontwikkelde markten 30% BlackRock BlackRock Developed World ex-Tobacco Index Sub-Fund
Aandelen opkomende markten 4% BlackRock BlackRock Emerging Markets Index Sub-Fund
Obligaties Opkomende Markten (lokale valuta) 4% State Street Global Advisors SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
Obligaties Opkomende Markten (harde valuta) 2% BlackRock iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)