Herstelplan

Het pensioenfonds heeft eind 2023 een beleidsdekkingsgraad die boven de vereiste dekkingsgraad van ca. 120% (eind 2023) ligt. Dit betekent dat het fonds begin 2024 geen herstelplan hoeft op te stellen.

Wat is een herstelplan?
In het herstelplan beschrijft het fonds de maatregelen die het fonds neemt om te herstellen naar een dekkingsgraad boven de vereiste dekkingsgraad. De termijn waarbinnen het fonds de vereiste dekkingsgraad moet bereiken, is de wettelijke maximale termijn van 10 jaar. Komt het fonds onder de minimale vereiste dekkingsgraad, dan geldt een maximale termijn van 5 jaar om toe te groeien naar de minimale vereiste dekkingsgraad (bij ons fonds is dat ongeveer 105%).

Jaarlijkse aanpassing herstelplan
Als de beleidsdekkingsgraad te laag is, moet het bestuur het herstelplan jaarlijks actualiseren. Het pensioenfonds moet daarom dan een nieuw herstelplan indienen waarin het uitwerkt hoe in maximaal 10 jaar wordt hersteld naar de vereiste dekkingsgraad. Dit plan wordt dan vervolgens bij DNB ingediend voor goedkeuring.

Geen herstelplan 2024
Op basis van de eindstand 2023 is er begin 2024 geen herstelplan nodig. Op kwartaalbasis wordt beoordeeld of er wel of geen plan nodig is.
Gezien de grote bewegingen van de financiële markten, die naast de actualiteiten ook het gevolg zijn van het monetaire beleid van centrale banken, is de kans groot dat verwachtingen niet uitkomen. Dit zowel naar boven als naar beneden.