Herstelplan

Het pensioenfonds heeft een dekkingsgraad die onder de vereiste dekkingsgraad van 117,9% (eind 2021) ligt. Dit betekent dat het fonds een herstelplan moet hebben.

Wat is een herstelplan?
In het herstelplan beschrijft het fonds de maatregelen die het fonds neemt om te herstellen naar een dekkingsgraad boven de vereiste dekkingsgraad. De termijn waarbinnen het fonds de vereiste dekkingsgraad moet bereiken, is voor ons fonds de wettelijke maximale termijn van 10 jaar. Komt het fonds onder de minimale vereiste dekkingsgraad, dan geldt een maximale termijn van 5 jaar om toe te groeien naar de minimale vereiste dekkingsgraad (bij ons fonds is dat ongeveer 105,2%).

Het herstelplan is aangepast per 1 januari 2022
Het bestuur heeft het herstelplan per 1 januari 2022 geactualiseerd en bij DNB ingediend. DNB heeft hiermee ingestemd op 19 mei 2022.

Reden om het herstelplan aan te passen
De beleidsdekkingsgraad van BPZ is per 31 december 2021 gelijk aan 107,1%. Dit is lager dan de vereiste dekkingsgraad van 117,9% (eind 2021). Het pensioenfonds moet daarom een nieuw herstelplan indienen waarin het uitwerkt hoe in maximaal 10 jaar wordt hersteld naar de vereiste dekkingsgraad. Naar verwachting zal BPZ eind 2028 uit herstel zijn en dus net binnen de maximale termijn van 10 jaar. Bij het opstellen van dit herstelplan is rekening gehouden met een opbouwpercentage van 1,30% per 1 januari 2022.

Er zijn geen extra maatregelen nodig
Omdat BPZ volgens het herstelplan automatisch herstelt, zijn er geen extra maatregelen nodig. Het herstelplan is opgesteld volgens de regels van DNB op de eindstand van 31 december 2021. Deze regels gaan uit van renteverwachtingen die zijn gebaseerd op de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur en de daarin opgenomen verwachte rente op lange termijn. Als in de toekomst blijkt dat de werkelijkheid van de verwachtingen afwijkt, bestaat de kans dat het herstelplan bij de verplichte jaarlijkse actualisatie moet worden aangepast.

Gezien de grote bewegingen van de financiƫle markten, die naast de actualiteiten ook het gevolg zijn van het monetaire beleid van centrale banken, is de kans groot dat verwachtingen niet uitkomen. Dit zowel naar boven als naar beneden.

Wanneer de rente voor een langere periode op het huidige lage niveau blijft, dan leidt dat er toe dat het herstel wordt vertraagd. Daardoor duurt het ook langer voordat er enige ruimte is voor toeslagverlening. Hieronder vindt u meer informatie over het herstelplan per 1 januari 2022.

Herstelplan documentatie