Financiƫle situatie

De financiële situatie van het pensioenfonds wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad.

Wat is een dekkingsgraad?
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen (de bezittingen) van het pensioenfonds en de pensioenverplichtingen (de in de toekomst uit te betalen pensioenen). De dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

Actuele dekkingsgraad
Maandelijks wordt de actuele dekkingsgraad vastgesteld. De rente heeft een grote invloed op de dekkingsgraad. De Nederlandsche Bank (DNB) stelt maandelijks de rente vast die pensioenfondsen moeten gebruiken voor de waardering van de pensioenverplichtingen. Een stijgende rente betekent een daling van de waarde van de pensioenverplichtingen. Een daling van de rente geeft juist een stijging van de pensioenverplichtingen. Hetzelfde geldt voor de bezittingen van het pensioenfonds. Onze vastrentende waarden worden minder waard bij een stijgende rente en omgekeerd zorgt een dalende rente ervoor dat de vastrentende waarden meer waard worden. Meer hierover leest u in de Verklaring beleggingsbeginselen.

De beleidsdekkingsgraad
Sinds 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad: namelijk het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden. Dit gemiddelde is de beleidsdekkingsgraad. Omdat de pensioenopbouw bij ons fonds op 1 januari 2015 is gestart, wordt de beleidsdekkingsgraad berekend vanaf januari 2015. In de maand januari was de beleidsdekkingsgraad dus gelijk aan de dekkingsgraad van januari. In februari was de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde van de maanden januari en februari, en zo verder.

Of het pensioen verhoogd kan worden (indexatie) hangt af van deze beleidsdekkingsgraad. Deze beleidsdekkingsgraad is ook het uitgangspunt bij het vaststellen van een tekort ten opzichte van de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad bepaalt ook of er een herstelplan nodig is en of er gekort moet worden.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad. Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. En minder schommeling, betekent meer stabiliteit in het pensioenbeleid.

De marktwaardedekkingsgraad
De marktwaardedekkingsgraad wordt gebruikt bij het bepalen van het financiële beleid. Deze dekkingsgraad wordt berekend op basis van de in de markt waargenomen (echte) rentetermijnstructuur (RTS), zonder de correcties die DNB hanteert. DNB publiceert namelijk maandelijks een aangepaste rentetermijnstructuur (de UFR) die over looptijden vanaf 20 jaar hoger ligt. Omdat een pensioenfonds rendementen behaalt op basis van de marktwaarde kijken wij bij het bepalen van het financiële beleid ook naar de dekkingsgraad op marktwaarde. Daarom publiceren wij deze marktwaardedekkingsgraad ook maandelijks. Op basis van de Pensioenwet en de DNB eisen moeten wij echter rekening houden met de beleidsdekkingsgraad welke is vastgesteld op basis van de door DNB gepubliceerde UFR. Dit geldt bijvoorbeeld voor het herstelplan en de toeslagverlening (indexatie).

Weten wat de dekkingsgraad is?
Wij publiceren de dekkingsgraad iedere maand rond de 15e. Daarbij geven wij de hoogte van de bezittingen en verplichtingen ook weer. Uit het overzicht blijkt duidelijk dat onze bezittingen en verplichtingen sterk groeien in de komende jaren omdat we per 1 januari 2015 pensioen zijn gaan opbouwen in ons pensioenfonds. In deze beginperiode is daardoor de rentestand waartegen de nieuwe premie maandelijks wordt belegd (en de pensioenaanspraken dus worden ingekocht) heel bepalend voor de dekkingsgraad.

  Bezittingen
(bedragen * € 1.000,-)
Verplichtingen Actuele
dekkingsgraad
Beleids-
dekkingsgraad
Marktwaarde-
dekkingsgraad
30 september 2020 559.974 554.306 101,0% 99,4% 87,5%
31 augustus 2020 542.379 525.993 103,1%  99,4%  89,9%
31 juli 2020 542.673 552.722  98,2%  99,1%  83,5%
30 juni 2020 523.499 535.955  97,7%  99,5%  83,8%
31 mei 2020 508.774 528.186  96,3% 100,0%  81,9%
30 april 2020 498.783 526.740  94,7% 100,6%  78,8%
31 maart 2020 458.866 494.529  92,8% 101,7%  79,5%
29 februari 2020 489.108 492.600  99,3% 102,9%  85,3%
31 januari 2020 475.710 459.210 103,6% 103,6%  90,2%
31 december 2019 443.937 424.707 104,5% 103,9%  93,3%
30 november 2019 439.492 433.367 101,4% 103,9%  89,3%
31 oktober 2019 430.513 427.162 100,8% 104,5%  88,5%
30 september 2019 440.243 436.635 100,8% 105,2%  86,6%
31 augustus 2019 437.928 441.784  99,1% 106,2%  84,7%
31 juli 2019 402.250 391.266 102,8% 107,0%  91,4%
30 juni 2019 379.516 365.116 103,9% 107,7%  93,7%
31 mei 2019 352.810 339.293 104,0% 108,1%  94,9%
30 april 2019 341.480 318.175 107,3% 108,6%  99,1%
31 maart 2019 333.356 312.146 106,8% 108,9%  98,4%
28 februari 2019 312.146 288.286 108,3% 109,1% 101,4%
31 januari 2019 304.419 285.259 106,7% 109,4%  99,4%
31 december 2018 283.054 270.309 104,7% 109,8%  98,7%
30 november 2018 282.129 259.341 108,8% 110,3% 103,1%
31 oktober 2018 273.438 250.470 109,2% 110,5% 103,5%
30 september 2018 271.325 241.001 112,6% 110,6% 106,6%
31 augustus 2018 266.763 243.761 109,4% 110,5% 103,1%
31 juli 2018 258.502 234.867 110,1% 110,5% 104,1%
30 juni 2018 252.992 231.055 109,5% 110,5% 102,6%
31 mei 2018 245.984 223.535 110,0% 110,5% 103,3%
30 april 2018 235.608 213.370 110,4% 110,4% 103,2%
31 maart 2018 229.659 209.714 109,5% 110,3% 102,2%
28 februari 2018 220.429 197.533 111,6% 110,1% 104,7%
31 januari 2018 215.344 192.083 112,1% 109,8% 104,0%
31 december 2017 209.596 190.448 110,1% 109,4% 102,9%
30 november 2017 204.030 184.058 110,9% 109,1% 104,3%
31 oktober 2017 196.973 177.591 110,9% 108,6% 104,5%
30 september 2017 186.627 167.789 111,2% 108,1% 104,3%
31 augustus 2017 183.123 167.180 109,5% 107,5% 101,6%
31 juli 2017 172.120 156.228 110,2% 107,2% 102,9%
30 juni 2017 167.198 153.138 109,2% 106,9% 101,4%
31 mei 2017 163.600 149.833 109,2% 106,7% 100,4%
30 april 2017 158.032 144.870 109,1% 106,6% 100,1%
31 maart 2017 151.091 140.377 107,6% 106,4% 98,8%
28 februari 2017 146.767 136.868 107,2% 106,3% 97,3%
31 januari 2017 136.052 126.807 107,3% 106,1% 98,1%
31 december 2016 135.804 127.006 106,9% 106,1% 95,8%
30 november 2016 128.735 122.391 105,2% 106,5% 93,8%
31 oktober 2016 127.579 122.466 104,2% 107,1% 90,6%
30 september 2016 128.473 122.906 104,5% 107,8% 89,3%
31 augustus 2016 123.430 116.613 105,9% 108,0% 89,7%
31 juli 2016 118.884 111.469 106,7% 108,2% 90,0%
30 juni 2016 108.879 101.919 106,8% 108,4% 91,9%
31 mei 2016 97.202 90.504 107,4% 108,6% 93,6%
30 april 2016 87.288 81.785 106,7% 108,9% 93,5%
31 maart 2016 83.467 78.508 106,3% 109,0% 91,2%
29 februari 2016 77.272 73.575 105,0% 109,4% 90,1%
31 januari 2016 68.640 63.590 107,9% 110,0% 94,9%
(bedragen x € 1.000,-)

Waarom is de dekkingsgraad belangrijk?

Het pensioenfonds heeft een dekkingsgraad die onder de vereiste dekkingsgraad van ca. 120% ligt. Dit betekent dat het fonds een herstelplan moet opstellen. In dit plan beschrijft het fonds de maatregelen die genomen worden om te herstellen naar een dekkingsgraad boven de vereiste dekkingsgraad.

De wettelijke maximale termijn die het fonds denkt nodig te hebben voor herstel naar de vereiste dekkingsgraad bedraagt voor ons fonds 10 jaar. Komt een fonds onder de minimale vereiste dekkingsgraad dan geldt een maximale termijn van 5 jaar om toe te groeien naar de minimale vereiste dekkingsgraad (bij ons fonds ca. 105%)

Ons fonds heeft het herstelplan voor 1 juli 2015 ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Het herstelplan wordt elk jaar geactualiseerd. Hier leest u meer over het herstelplan.