Financiƫle situatie

De financiële situatie van het pensioenfonds wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad.

Wat is een dekkingsgraad?
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen (de bezittingen) van het pensioenfonds en de pensioenverplichtingen (de in de toekomst uit te betalen pensioenen). De dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

Actuele dekkingsgraad
Maandelijks wordt de actuele dekkingsgraad vastgesteld. De rente heeft een grote invloed op de dekkingsgraad. De Nederlandsche Bank (DNB) stelt maandelijks de rente vast die pensioenfondsen moeten gebruiken voor de waardering van de pensioenverplichtingen. Een stijgende rente betekent een daling van de waarde van de pensioenverplichtingen. Een daling van de rente geeft juist een stijging van de pensioenverplichtingen. Hetzelfde geldt voor de bezittingen van het pensioenfonds. Onze vastrentende waarden worden minder waard bij een stijgende rente en omgekeerd zorgt een dalende rente ervoor dat de vastrentende waarden meer waard worden. Meer hierover leest u in de Verklaring beleggingsbeginselen.

De beleidsdekkingsgraad
Het pensioenfonds moet bij beleidskeuzes rekening houden met de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Dit gemiddelde is de beleidsdekkingsgraad. Of het pensioen verhoogd kan worden (indexatie) hangt af van deze beleidsdekkingsgraad. Deze beleidsdekkingsgraad is ook het uitgangspunt bij het vaststellen van een tekort ten opzichte van de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad bepaalt ook of er een herstelplan nodig is en of er gekort moet worden.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad. Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. En minder schommeling, betekent meer stabiliteit in het pensioenbeleid.

De marktwaardedekkingsgraad
De marktwaardedekkingsgraad wordt gebruikt bij het bepalen van het financiële beleid. Deze dekkingsgraad wordt berekend op basis van de in de markt waargenomen (echte) rentetermijnstructuur (RTS), zonder de correcties die DNB hanteert. DNB publiceert namelijk maandelijks een aangepaste rentetermijnstructuur (de UFR) die over looptijden vanaf 20 jaar hoger ligt. Omdat een pensioenfonds rendementen behaalt op basis van de marktwaarde kijken wij bij het bepalen van het financiële beleid ook naar de dekkingsgraad op marktwaarde. Daarom publiceren wij deze marktwaardedekkingsgraad ook maandelijks. Op basis van de Pensioenwet en de DNB eisen moeten wij echter rekening houden met de beleidsdekkingsgraad welke is vastgesteld op basis van de door DNB gepubliceerde UFR. Dit geldt bijvoorbeeld voor het herstelplan en de toeslagverlening (indexatie).

Weten wat de dekkingsgraad is?
Wij publiceren de dekkingsgraad iedere maand rond de 15e. Daarbij geven wij de hoogte van de bezittingen en verplichtingen ook weer. Uit het overzicht blijkt duidelijk dat onze bezittingen en verplichtingen sterk groeien in de komende jaren omdat we per 1 januari 2015 pensioen zijn gaan opbouwen in ons pensioenfonds. In deze beginperiode is daardoor de rentestand waartegen de nieuwe premie maandelijks wordt belegd (en de pensioenaanspraken dus worden ingekocht) heel bepalend voor de dekkingsgraad.

  Bezittingen
(bedragen * € 1.000,-)
Verplichtingen Actuele
dekkingsgraad
Beleids-
dekkingsgraad
Marktwaarde-
dekkingsgraad
30 september 2021 659.989 610.052 108,2% 105,2% 100,7%
31 augustus 2021 679.779 630.666 107,8% 104,6% 99,2%
31 juli 2021 670.206 628.556 106,6% 104,2% 97,9%
30 juni 2021 637.751 591.486 107,8% 103,5% 100,6%
31 mei 2021 613.765 576.282 106,5% 102,6%  99,1%
30 april 2021 603.201 561.232 107,5% 101,7% 100,5%
31 maart 2021 599.413 564.980 106,1% 100,6%  98,8%
28 februari 2021 588.021 570.749 103,0%  99,5%  94,9%
31 januari 2021 607.198 596.816 101,7%  99,2%  92,0%
31 december 2020 606.308 586.203 103,4%  99,4%  89,5%
30 november 2020 592.583 572.887 103,4%  99,5%  89,9%
31 oktober 2020 570.680 571.285  99,9%  99,3%  86,1%
30 september 2020 559.974 554.306 101,0%  99,4%  87,5%
31 augustus 2020 542.379 527.808 102,8%  99,4%  89,6%
31 juli 2020 542.673 554.541  97,9%  99,1%  83,2%
30 juni 2020 523.499 537.723   97,4%  99,5%  83,5%
31 mei 2020 508.774 528.186  96,3% 100,0%  81,9%
30 april 2020 498.783 526.740  94,7% 100,6%  78,8%
31 maart 2020 458.866 494.529  92,8% 101,7%  79,5%
29 februari 2020 489.108 492.600  99,3% 102,9%  85,3%
31 januari 2020 475.710 459.210 103,6% 103,6%  90,2%
31 december 2019 443.937 424.707 104,5% 103,9%  93,3%
30 november 2019 439.492 433.367 101,4% 103,9%  89,3%
31 oktober 2019 430.513 427.162 100,8% 104,5%  88,5%
30 september 2019 440.243 436.635 100,8% 105,2%  86,6%
31 augustus 2019 437.928 441.784  99,1% 106,2%  84,7%
31 juli 2019 402.250 391.266 102,8% 107,0%  91,4%
30 juni 2019 379.516 365.116 103,9% 107,7%  93,7%
31 mei 2019 352.810 339.293 104,0% 108,1%  94,9%
30 april 2019 341.480 318.175 107,3% 108,6%  99,1%
31 maart 2019 333.356 312.146 106,8% 108,9%  98,4%
28 februari 2019 312.146 288.286 108,3% 109,1% 101,4%
31 januari 2019 304.419 285.259 106,7% 109,4%  99,4%
(bedragen x € 1.000,-)

Waarom is de dekkingsgraad belangrijk?
Het pensioenfonds heeft een dekkingsgraad die onder de vereiste dekkingsgraad van ca. 120% ligt. Dit betekent dat het fonds een herstelplan moet opstellen. In dit plan beschrijft het fonds de maatregelen die genomen worden om te herstellen naar een dekkingsgraad boven de vereiste dekkingsgraad.

De wettelijke maximale termijn die het fonds denkt nodig te hebben voor herstel naar de vereiste dekkingsgraad bedraagt voor ons fonds 10 jaar. Komt een fonds onder de minimale vereiste dekkingsgraad dan geldt een maximale termijn van 5 jaar om toe te groeien naar de minimale vereiste dekkingsgraad (bij ons fonds ca. 105%)

Ons fonds heeft het herstelplan voor 1 juli 2015 ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Het herstelplan wordt elk jaar geactualiseerd. Hier leest u meer over het herstelplan.