Financiƫle situatie

De financiële situatie van het pensioenfonds wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad.

Wat is een dekkingsgraad?
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen (de bezittingen) van het pensioenfonds en de pensioenverplichtingen (de in de toekomst uit te betalen pensioenen). De dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

Actuele dekkingsgraad
Maandelijks wordt de actuele dekkingsgraad vastgesteld. De rente heeft een grote invloed op de dekkingsgraad. De Nederlandsche Bank (DNB) stelt maandelijks de rente vast die pensioenfondsen moeten gebruiken voor de waardering van de pensioenverplichtingen. Een stijgende rente betekent een daling van de waarde van de pensioenverplichtingen. Een daling van de rente geeft juist een stijging van de pensioenverplichtingen. Hetzelfde geldt voor de bezittingen van het pensioenfonds. Onze vastrentende waarden worden minder waard bij een stijgende rente en omgekeerd zorgt een dalende rente ervoor dat de vastrentende waarden meer waard worden. Meer hierover leest u in de Verklaring beleggingsbeginselen (pdf).

De beleidsdekkingsgraad
Het pensioenfonds moet bij beleidskeuzes rekening houden met de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Dit gemiddelde is de beleidsdekkingsgraad. Of het pensioen verhoogd kan worden (indexatie) hangt af van deze beleidsdekkingsgraad. Deze beleidsdekkingsgraad is ook het uitgangspunt bij het vaststellen van een tekort ten opzichte van de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad bepaalt ook of er een herstelplan nodig is en of er gekort moet worden.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad. Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. En minder schommeling, betekent meer stabiliteit in het pensioenbeleid.

De marktwaardedekkingsgraad
De marktwaardedekkingsgraad wordt gebruikt bij het bepalen van het financiële beleid. Deze dekkingsgraad wordt berekend op basis van de in de markt waargenomen (echte) rentetermijnstructuur (RTS), zonder de correcties die DNB hanteert. DNB publiceert namelijk maandelijks een aangepaste rentetermijnstructuur (de UFR) die over looptijden vanaf 50 jaar hoger ligt. Omdat een pensioenfonds rendementen behaalt op basis van de marktwaarde kijken wij bij het bepalen van het financiële beleid ook naar de dekkingsgraad op marktwaarde. Daarom publiceren wij deze marktwaardedekkingsgraad ook maandelijks. Op basis van de Pensioenwet en de DNB eisen moeten wij echter rekening houden met de beleidsdekkingsgraad welke is vastgesteld op basis van de door DNB gepubliceerde UFR. Dit geldt bijvoorbeeld voor het herstelplan en de toeslagverlening (indexatie).

Weten wat de dekkingsgraad is?

Wij publiceren de dekkingsgraad iedere maand rond de 15e. Daarbij geven wij de hoogte van de bezittingen en verplichtingen ook weer.

  Bezittingen
(bedragen * € 1.000,-)
Verplichtingen Actuele
dekkingsgraad
Beleids-
dekkingsgraad
Marktwaarde-
dekkingsgraad
30 april 2024 747.526  617.387 121,1%
122,3%
121,0%
31 maart 2024 754.849 639.837 118,0% 122,0% 117,9%
29 februari 2024 731.542
615.623
118,8%
122,0%
118,7%
31 januari 2024 722.176 612.617 117,9% 122,0% 117,8%
31 december 2023 719.190 611.828 117,5% 121,6% 117,5%
30 november 2023 669.860 532.534 125,8% 121,3% 125,7%
31 oktober 2023 620.715 480.679 129,1% 120,5% 129,1%
30 september 2023 623.753 478.965 130,2% 119,7% 130,2%
31 augustus 2023 645.868
518.988 124,4%
118,5%
124,4%
31 juli 2023 643.029 517.308 124,3% 117,9% 124,2%
30 juni 2023 635.730 527.132 120,6% 116,9% 120,6%
31 mei 2023 614.887 514.010 119,6% 116,4% 119,6%
30 april 2023 604.347 512.120 118,0% 116,1% 117,9%

 

31 december 2022 563.331 494.041 114,0% 114,2% 112,8%
31 december 2021 711.476 635.946 111,9% 107,1% 104,5%
31 december 2020 606.308 586.203 103,4%  99,4%  89,5%
31 december 2019 443.937 424.707 104,5% 103,9%  93,3%

(bedragen x € 1.000,-)

Waarom is de dekkingsgraad belangrijk?
Als de dekkingsgraad van een pensioenfonds te laag is, dan moet het een herstelplan opstellen. In dat plan beschrijft het fonds de maatregelen die genomen worden om te herstellen naar een dekkingsgraad boven de vereiste dekkingsgraad.

Er zijn voor een herstelplan twee percentages van belang. De dekkingsgraad waarbij het fonds voldoet aan het vereiste eigen vermogen (ca 120%). De wettelijke maximale termijn die het fonds denkt nodig te hebben voor herstel naar de vereiste dekkingsgraad bedraagt voor ons fonds 10 jaar. Daarnaast is er ook een minimale vereiste dekkingsgraad (ca 105%). Als het fonds hieronder komt dan geldt een maximale termijn van 5 jaar om toe te groeien naar de minimale vereiste dekkingsgraad.

Hier leest u meer over het herstelplan.