Overlijden

Als u overlijdt, kunnen uw partner en/of kinderen een uitkering van het pensioenfonds krijgen.

 • Uw partner krijgt mogelijk partnerpensioen.
 • Uw kinderen krijgen mogelijk wezenpensioen.
 • Een (eventuele) ex-partner heeft in sommige gevallen recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd totdat u uit elkaar ging.
Wat moet u verder weten?
Het partner- en wezenpensioen is verzekerd op risicobasis. Of uw nabestaanden na uw overlijden een nabestaandenpensioen krijgen, hangt af van het moment van overlijden.
 • Bent u deelnemer aan Pensioenfonds Zuivel en overlijdt u?
  Dan krijgen uw nabestaanden het nabestaandenpensioen dat u tot uw 68e had kunnen opbouwen.
 • Bent u geen deelnemer meer aan ons pensioenfonds en overlijdt u?
  Dan krijgen uw nabestaanden alleen een nabestaandenpensioen als u er bij uw uitdiensttreding voor gekozen heeft een gedeelte van uw ouderdomspensioen uit te ruilen.
 • Bent u gepensioneerd en overlijdt u?
  Dan krijgen uw nabestaanden alleen een nabestaandenpensioen als u er bij uw pensionering voor gekozen heeft een gedeelte van uw ouderdomspensioen uit te ruilen. Alle bedragen staan op uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO).
Wat moeten uw nabestaanden doen?
Wij nemen bij een overlijden zelf contact op met uw nabestaanden. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben. Woont u in het buitenland? Meld wijzigingen dan altijd bij het pensioenfonds!