Einde samenwonen

U woont samen en gaat uit elkaar. Dat betekent dat u ook wat moet regelen voor uw pensioen. Is uw partner aangemeld bij het pensioenfonds? Dan moet u uw partner ook weer afmelden. Dit is nodig voor de berekening van uw pensioen. Een partner met wie u samenwoonde, heeft geen wettelijk recht op een deel van uw ouderdomspensioen (verevening).

Zo stopt u het partnerpensioen
Meld uw partner zelf af bij het pensioenfonds.

Bijzonder partnerpensioen
Mogelijk heeft uw ex-partner ook recht op een gedeelte partnerpensioen. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Dit is alleen het geval als u er bij uitdiensttreding of pensionering voor gekozen heeft een gedeelte van uw ouderdomspensioen uit te ruilen voor partnerpensioen.

Geef uw afspraken door!

  • U bent akkoord met deze regeling
    Leg de afspraken vast in het echtscheidingsconvenant en stuur ons hiervan een kopie. Het pensioenfonds regelt het bijzonder partnerpensioen dan verder.
  • U maakt met uw ex-partner andere afspraken
    Leg de afspraken vast in het echtscheidingsconvenant en stuur ons hiervan een kopie. Het pensioenfonds regelt het bijzonder partnerpensioen dan verder.