Einde samenwonen

U woont samen en gaat uit elkaar. Dat betekent dat u ook wat moet regelen voor uw pensioen. Is uw partner aangemeld bij het pensioenfonds? Dan moet u uw partner ook weer afmelden. Dit is nodig voor de berekening van uw pensioen. Een partner met wie u samenwoonde, heeft geen wettelijk recht op een deel van uw ouderdomspensioen (verevening).

Zo stopt u het partnerpensioen
Meld uw partner zelf af via Mijn pensioen.

Bijzonder partnerpensioen
Mogelijk heeft uw ex-partner ook recht op een gedeelte partnerpensioen. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Dit is alleen het geval als u er bij uitdiensttreding of pensionering voor gekozen heeft een gedeelte van uw ouderdomspensioen uit te ruilen voor partnerpensioen.

Wat moet u doen?
Er zijn 2 opties: u bent akkoord met deze regeling óf u maakt met uw ex-partner andere afspraken. In beide gevallen legt u de afspraken vast in een door de notaris gewaarmerkt document. Stuur ons hiervan een kopie. Het pensioenfonds regelt het bijzonder partnerpensioen dan verder.