BPZ indexeert de pensioenen met 3%

De pensioenen bij BPZ worden verhoogd met 3%. De indexatie wordt per 1 januari 2023 doorgevoerd. Voor de gepensioneerden betekent dit een verhoging van de pensioenuitkering en voor de niet ingegane pensioenen betekent het een verhoging van de aanspraken die zijn opgebouwd over alle voorgaande jaren tot en met december 2022. In juli verhoogden wij de pensioenen al met 2,5%.

Voor toeslagverlening, ook wel indexatie genoemd, geldt de wettelijke regel dat dit pas mag vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. Alhoewel dit eind november 2022 het geval is, heeft het bestuur besloten om nog een keer gebruik te maken van de mogelijkheid om extra te indexeren in de aanloop naar de pensioentransitie. Hiervoor is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) geschreven die per 1 juli 2022 van kracht werd en alleen dit jaar geldig is. Voorwaarde voor indexeren is dat de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad beiden boven de 105% zijn. Indexeren is verder mogelijk voor pensioenfondsen die verwachten de opgebouwde pensioenen ‘in te varen’ naar het nieuwe pensioenstelsel. BPZ voldoet aan beide voorwaarden.

BPZ wil de pensioenen graag verhogen als dat kan en evenwichtig is. Zeker bij de huidige hoge inflatie is een indexatie fijn. Wij hebben als bestuur de voorwaarden voor indexatie getoetst en besproken met ons belanghebbendenorgaan en zijn van mening dat een toeslag van 3% passend en evenwichtig is. Een deel van ons vermogen wordt nu gebruikt om de pensioenen te verhogen. Dat past binnen het toeslagbeleid. Tegelijk blijft er ook nog voldoende vermogen over voor de toekomstige pensioenen, voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en als buffer om mogelijke dalingen van de financiële markten op te vangen.

Een verhoging van de opgebouwde pensioenen is goed nieuws voor iedereen bij BPZ. Iedereen krijgt er immers pensioen bij. Jong en oud, actieve en gewezen deelnemers en ook de gepensioneerden. Hierbij kijken we ook naar de gevolgen voor de deelnemers. Is het besluit eerlijk voor iedereen? Dat hebben we ook cijfermatig gedaan. Want het effect van indexatie verschilt per generatie. Meer weten? Lees dan verder bij Effecten indexatie.

Achmea Pensioenservices gaat de verhoging verwerken in de administratie. U krijgt hierover bericht.