Eenmalige toeslagverlening

De pensioenen bij BPZ worden per 1 juli 2022 verhoogd met 2,5%. Dit geldt voor alle opgebouwde pensioenaanspraken van de (gewezen) deelnemers en de mensen die nu een pensioenuitkering ontvangen. Voor de pensioengerechtigden geldt dat de verhoging in augustus wordt verwerkt. De verhoging over de maand juli wordt dus nabetaald in augustus.

Voor toeslagverlening, ook wel indexatie genoemd, geldt de wettelijke regel dat dit pas mag vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. Eind 2021 was er bij BPZ daarom helaas geen indexatie mogelijk. In de aanloop naar de pensioentransitie wordt eenmalig de mogelijkheid gegeven aan pensioenfondsen om toch nu al een toeslag te verlenen. Hiervoor is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) geschreven die per 1 juli 2022 van kracht wordt. Voorwaarde voor indexeren is dat de dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad beiden boven de 105% zijn. Indexeren is verder mogelijk voor pensioenfondsen die verwachten de opgebouwde pensioenen ‘in te varen’ naar het nieuwe pensioenstelsel.

BPZ wil de pensioenen ook graag verhogen als dat kan en evenwichtig is. Zeker bij de huidige inflatie is een indexatie fijn. Wij hebben als bestuur de voorwaarden voor indexatie getoetst en besproken met ons belanghebbendenorgaan. Wij zijn van mening dat wij aan de voorwaarden voldoen. De dekkingsgraad is voldoende hoog. Daarnaast hebben sociale partners een werkgroep voor het Pensioenakkoord ingesteld. Doel van de werkgroep is een nieuwe pensioenregeling in 2025. Over het zogenoemde ‘invaren van de pensioenen’ is nog geen besluit genomen. Tegelijk ligt het bij een jong fonds als BPZ wel voor de hand om dat te gaan doen.

Bij een indexatie moeten de belangen van alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden worden afgewogen, jong en oud. Op basis van die afweging zijn wij van mening dat het verantwoord en evenwichtig is om een verhoging van de pensioenen aan iedereen toe te kennen. Per saldo verhogen wij dus de pensioenen per 1 juli 2022.

Achmea Pensioenservices gaat de verhoging verwerken in de administratie. U krijgt hierover bericht.