Nieuwe pensioenregeling - nabestaandenpensioen

Per 1 januari 2026 krijgt u een nieuwe pensioenregeling. Reden is de nieuwe pensioenwet. Alle pensioenregelingen worden aangepast.

November 2023 is een pensioenkrant gepubliceerd met daarin de status van de nieuwe pensioenregeling. Inmiddels is de werkgroep pensioen weer een aantal malen bij elkaar geweest. Ook voor het nabestaandenpensioen zijn nu afspraken gemaakt.

Het nabestaandenpensioen gaat over de uitkering aan de partner en kinderen als u komt te overlijden. Voorwaarde is wel dat u in dienst bent van een werkgever aangesloten bij BPZ. Het pensioenfonds verzekerd voor u dan een partnerpensioen: namelijk 35% van het salaris dat u verdiende voor u overleed. Deze verzekering levert tot een salaris van € 50.000 straks iets meer op dan wat er nu geregeld is. Dit geldt ook voor kinderen: per kind is er straks 10% van het salaris verzekerd.

Gaat u uit dienst en heeft u geen andere pensioenregeling? Dan wil de werkgroep dat de verzekering voor het partnerpensioen automatisch 6 maanden doorloopt. Daarna kunt u het partnerpensioen vrijwillig zelf blijven verzekeren. Heeft u een nieuwe baan met een pensioenregeling? Dan is een vrijwillige verzekering niet nodig. Dan is er immers bij de nieuwe werkgever een partner- en wezenpensioen verzekerd.

Als u met pensioen bent, kunt u kiezen voor een partnerpensioen. Dat is net als nu. Voor mensen die getrouwd zijn zal BPZ dit automatisch regelen. Mensen die samenwonen moeten dit zelf aanvragen. Dat is ook net als nu. Zie ook deze pagina voor keuzemogelijkheden op de pensioendatum.