De Eerste Kamer is akkoord met de Wet toekomst pensioenen

Na de Tweede Kamer heeft op 30 mei 2023 ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Daarmee is formeel bekrachtigd dat het nieuwe pensioenstelsel doorgaat. De wet gaat in vanaf 1 juli 2023.

Pensioenfonds Zuivel blijft zich inzetten om uw belangen te behartigen
Op korte termijn verandert er nog niets in de pensioenregeling. De huidige pensioenregeling blijft bestaan tot het moment van invaren. Wel betekent de nieuwe wet dat sociale partners afspraken moeten maken over de inhoud van de pensioenregeling onder het nieuwe pensioenstelsel. Deze afspraken moeten op basis van de nieuwe wet uiterlijk in 2025 gemaakt zijn. Vervolgens hebben pensioenfondsen tot 1 januari 2028 de tijd om de regeling te implementeren.

In de Zuivel streven partijen ernaar om op korte termijn al afspraken te maken over de pensioenregeling, en eerder over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Het streven is per 1 januari 2026 over te gaan naar het nieuwe stelsel.

Door de invoering van het nieuwe pensioenstelstel verandert er veel
Wat er voor u verandert, hangt af van de regeling die u nu heeft. En of u nog pensioen opbouwt of niet. Bij Wat gaat er veranderen? leest u meer over de veranderingen in uw nieuwe pensioenregeling. Nog niet alles is bekend. We passen de informatie regelmatig aan.

In de toekomst krijgt iedereen een ‘premieregeling’
U en uw werkgever betalen maandelijks een premie waarmee u uw eigen pensioenkapitaal opbouwt. Dat kapitaal wordt belegd. Met uw pensioenkapitaal koopt u op uw pensioendatum een uitkering. Hoeveel pensioen u krijgt, staat daarom vooraf niet vast. Het hangt af van de beleggingsresultaten en van de economische situatie als u met pensioen gaat.

Verder lezen over de wijzigingen?
Op onze pagina Pensioenakkoord leest u wat er gaat veranderen, wat het betekent voor uw pensioen en leest u wat u zelf alvast kunt doen. Houd onze website in de gaten en zorg dat u op de hoogte blijft. Of kijk op  werkenaanonspensioen.nl  voor meer algemene informatie over de wijzigingen in het pensioenstelsel.

Check op Mijn pensioen of wij uw privé-e-mailadres hebben! Zo mist u nooit informatie over uw pensioen.

Heeft u vragen?
Bekijk dan eerst onze veelgestelde vragen. Heeft u hierna nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met ons klantteam. De medewerkers van het klantteam helpen u graag!