Opbouw 2023 gaat omhoog

In 2023 wordt de pensioenopbouw bij BPZ voor het ouderdomspensioen verhoogd naar 1,5%. De reden hiervoor is dat de rente in het jaar 2022 weer gestegen is. De deelnemers bij BPZ gaan in 2023 dus meer pensioen opbouwen.

Reden voor de verhoging van het opbouwpercentage is dat door de hogere rente de kostprijs van pensioen is gedaald en er dus meer opbouw mogelijk is voor de vaste pensioenpremie.

Indexatie, pensioenopbouw en premie in 2023
Er is goed nieuws te melden. Door de gestegen rente is onze dekkingsgraad in 2022 gestegen. Eerder hebben we al bericht dat de indexatie 3% bedraagt per 1 januari 2023. Nu kunnen we ook melden dat de pensioenopbouw stijgt in 2023.

Het opbouwpercentage wordt verhoogd
Vorig jaar hebben we het opbouwpercentage al een beetje verhoogd. Door de stijging van de rente kan de opbouw in 2023 verder omhoog. Met ingang van 1 januari 2023 zal het opbouwpercentage 1,5% zijn in plaats van 1,3% (in 2022). Het opbouwpercentage bepaalt hoeveel ouderdomspensioen u kunt opbouwen over uw salaris. U gaat dus meer ouderdomspensioen opbouwen voor de pensioenpremie die u betaalt. De verhoging van het opbouwpercentage geldt ook voor de arbeidsongeschikte deelnemers voor wie de pensioenopbouw wordt voortgezet.

Pensioenpremie blijft gelijk
Eind 2021 is de pensioen cao definitief geworden. De pensioenpremie blijft tot 2026 gelijk. Voor de periode daarna is afgesproken dat de premie stijgt. In 2023 blijft de totale werkgevers- en werknemerspremie dus gelijk aan die in 2022.

Het nabestaandenpensioen blijft gelijk
Als u tijdens uw dienstverband komt te overlijden dan is er geen wijziging in de verzekering van het nabestaandenpensioen. De dekking voor het partner- en wezenpensioen blijft namelijk gelijk aan het maximale fiscale percentage. Dit betekent dat er bij overlijden 1,3125% per (toekomstig) deelnemersjaar verzekerd is voor het partnerpensioen.

Bijsparen?
Het is verstandig om na te gaan of u voldoende pensioen op zult bouwen. Op deze pagina leest u meer hierover.