Ons nieuwe pensioenstelsel

Sinds eind augustus 2022 kan iedereen op de website pensioenduidelijkheid.nl over het pensioenstelsel in Nederland. Dit nieuwe pensioenstelsel is de uitwerking van het landelijke Pensioenakkoord tussen het kabinet, landelijke werkgeversorganisaties en vakbonden uit 2019.

Wat betekent dit voor uw pensioen bij BPZ?
De wijziging van het pensioenstelsel betekent dat ook BPZ haar regeling moet aanpassen. De wijziging van de pensioenregeling is belangrijk voor iedereen in ons fonds. Voor alle (gewezen) deelnemers en dus ook voor de mensen die al pensioen ontvangen. Op pensioenduidelijkheid.nl wordt uitgelegd wat pensioen is, waarom het wijzigt en wat er verandert. Ook is er een praktisch overzicht van wat u zelf kan doen.

Wat is de belangrijkste wijziging?
Belangrijkste verandering is dat het pensioen straks meer beweegt met de stand van de economie. Anders verwoord: mensen krijgen een eigen pensioenkapitaal en straks gaat het pensioen eerder omhoog, maar ook eerder naar beneden.

Geef uw mening
Zowel wij als de werkgevers en vakbonden vinden het belangrijk om ook uw mening te horen over het nieuwe pensioenstelsel. Doe dus mee met de enquête die op 12 september is uitgezet! Lees daarover in ons nieuwsbericht.