Enquête: meten is weten

Het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. In het nieuwe stelsel spaart u straks voor uw eigen pensioenkapitaal. Dat kapitaal, en straks uw pensioen, beweegt mee met de economie. Als het goed gaat omhoog, maar als het slechter gaat omlaag.

Onze vraag aan u is, hoe groot die bewegingen mogen zijn. Anders verwoord, hoeveel risico bent u bereid te nemen? Ook zijn we benieuwd naar uw voorkeuren ten aanzien van het delen van risico. Hiervoor gaan we een enquête houden. Dit doen we samen met de werkgroep pensioen die sociale partners adviseert.

Vragenlijst
U krijgt op 12 september 2022 via e-mail het verzoek om mee te doen aan een onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ipsos en bestaat uit 2 delen. Het eerste deel gaat over uw risicobereidheid en het tweede deel gaat over uw voorkeur voor de mate van solidariteit (het delen van risico) in de nieuwe pensioenregeling. Als we dat weten, kunnen we betere keuzes maken voor het type pensioenregeling en in de manier waarop we beleggen. In de volgende nieuwsbrief geven we u een samenvatting over de respons en uitkomsten van de vragenlijst.

Meer weten over het nieuwe pensioenstelsel?
Kijk voor meer informatie op deze website bij Pensioenakkoord.

Pensioenakkoord

Meedoen kost maar 10 minuten
De vragen zijn kort. Het gaat om uw eerste reactie, er is geen goed of fout antwoord. Het gaat om uw mening.

Doe mee!
Met het invullen van de vragenlijst heeft u invloed. U bepaalt mede hoe wij straks voor u gaan beleggen. Dus krijgt u een uitnodiging via de e-mail? Doe dan mee, want uw mening doet ertoe!

Nog geen e-mailadres doorgegeven?
Registreer dan nu uw e-mailadres via Mijn pensioen. Dan krijgt u ook een vragenlijst in uw e-mail.

Mijn pensioen