Werkgroep pensioenen in de Zuivel van start

Op 30 maart 2022 is het wetvoorstel om te komen tot een nieuw pensioenstelsel aangeboden aan de Tweede Kamer.

De Wet Toekomst Pensioenen (WTP) heeft grote gevolgen voor het pensioenstelsel in Nederland
Vrijwel iedere werkgever, werknemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde in Nederland krijgt er de komende jaren mee te maken. De WTP heeft tot doel om eerder uitzicht te geven op verhoging van pensioen en om het pensioenstelsel voor deelnemers transparanter en persoonlijker te maken. Cao-partijen hebben in de pensioen-cao vooruitlopend daar op afspraken gemaakt over een hogere pensioenpremie vanaf 2026. Ook zijn afspraken gemaakt om in een paritaire werkgroep de gevolgen van de WTP te bespreken en cao-partijen te adviseren.

De werkgroep is in februari van dit jaar van start gegaan
In deze werkgroep nemen vakbondsbestuurders, (kader)leden, werkgevers en pensioenspecialisten deel. Ook het bestuur van pensioenfonds BPZ is vertegenwoordigd. Het is de bedoeling dat de werkgroep begin 2023 met een advies komt. Begin april is de werkgroep begonnen met een gezamenlijke kennissessie om de werkgroep leden op eenzelfde kennisniveau ten aanzien van de WTP te brengen.

In de komende maanden zullen in de werkgroep belangrijke onderwerpen aan bod komen
Vragen die we zullen moeten beantwoorden zijn bijvoorbeeld wat voor soort pensioencontract past het beste bij onze sector? In hoeverre willen we premie en pensioengeld opzij zetten voor slechtere tijden of willen we juist nu een zo hoog mogelijk pensioen en accepteren we dat de hoogte van het pensioen minder stabiel is? Op welke wijze gaan de huidige opgebouwde pensioenen in BPZ over naar de nieuwe regeling? Allemaal ingewikkelde vragen die moeten worden opgelost en waarover we u uitgebreid over blijven informeren. Via de website van pensioenfonds BPZ zullen we u regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van de werkgroep.

Check daarom regelmatig deze website van ons pensioenfonds!

Namens cao-partijen en bestuur BPZ