Regel uw waardeoverdracht op tijd

De pensioenregelingen in Nederland gaan veranderen. Ook bij ons pensioenfonds. Dit betekent ook dat er straks tijdelijk geen waardeoverdrachten mogelijk zijn. Als u nog pensioen elders heeft staan en naar ons wilt overdragen, dan moet u dit op tijd doen. Andersom natuurlijk ook als u elders pensioen opbouwt en uw pensioen bij BPZ wilt overdragen.

Op basis van wetgeving zijn waardeoverdrachten verboden tussen pensioenfondsen die al wel en nog niet zijn ingevaren. Er is dan een tijdelijke pauze in individuele waardeoverdrachten tijdens de transitieperiode. Tijdens de transitieperiode kan het namelijk voorkomen dat het ene pensioenfonds pensioenaanspraken al heeft omgezet naar de nieuwe regeling, maar een ander pensioenfonds nog niet.

De transitieperiode loopt tot 1 januari 2028. Voor die datum moeten alle pensioenfondsen hun keuze hebben gemaakt. Wij zijn voornemens om per 1 januari 2026 over te gaan naar de nieuwe regeling. Als het fonds waar u vandaan komt (of naartoe bent gegaan) pas per 1 januari 2028 overgaat naar de nieuwe regeling, dan kunt in die hele periode van twee jaar geen waardeoverdracht doen. Ofwel, als u waardeoverdracht wilt doen, doe dat dan op tijd.

Als u het op tijd wilt regelen, moet u eigenlijk nu al in actie komen. De doorlooptijd van waardeoverdrachten is best lang door de zorgvuldigheid van dat proces. Eerst moeten de pensioenen opgevraagd worden bij dat andere fonds, vervolgens moet u geïnformeerd worden en akkoord gaan, en daarna kan de waarde van de aanspraken pas overgedragen worden. Kijk op onze website voor meer informatie over waardeoverdracht.