RVU-regeling en pensioen

Wij krijgen regelmatig de vraag hoe het zit met de pensioenregeling als iemand gebruik maakt van de zogenoemde RVU-regeling. RVU staat voor Regeling Vervroegde Uitreding. De RVU-regeling is bedoeld om oudere werknemers in de gelegenheid te stellen eerder te stoppen met werken. In de zuivel cao zijn daar afspraken over gemaakt. Eerder stoppen kan tot maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd. Onderstaand meer over RVU en pensioen.

RVU en pensioenopbouw
Voor werknemers die gebruik maken van de RVU-regeling stopt de pensioenopbouw bij uitdiensttreding, meestal is dat tegelijk de ingang van de RVU-uitkering. Ook stopt dan de dekking vanuit BPZ voor het nabestaandenpensioen. Als u wilt weten wat dit betekent voor de hoogte van uw pensioen, dan kunt u inloggen op mijn pensioen. Daar kunt een proefberekening maken om de impact te zien. Meer weten? Neem contact met ons op.

RVU en nabestaandenpensioen
Bij uitdiensttreding is er niet meer standaard een nabestaandenpensioen verzekerd. Voor mensen met een partner is het dan belangrijk om na te denken over de omzetting van een deel van het ouderdomspensioen naar een partnerpensioen. Werknemers die gehuwd zijn, krijgen automatisch een brief van ons waarin een deel van het ouderdomspensioen wordt omgezet in partnerpensioen. Als u dit niet wilt, dan moet u samen met uw partner hiervoor tekenen. Als u samenwonend bent, dan moet u zelf actie ondernemen. U kunt dan zelf de omzetting aanvragen. Meer weten? Neem contact met ons op of kijk op onze website.

RVU en pensioenuitkering
De RVU-uitkering zal voor de meeste mensen niet hoog genoeg zijn. Extra inkomen is dan gewenst. Er zijn meerdere manieren om de RVU-uitkering aan te vullen. U kunt uw spaargeld hiervoor gebruiken, maar u kunt ook kiezen voor het vervroegen van het pensioen. Dit kan sowieso bij BPZ, maar meestal ook bij andere pensioenuitvoerders. U hoeft niet alle pensioenen te vervroegen. Het is mogelijk om uw pensioen bij BPZ te vervroegen en bij andere uitvoerders niet, of andersom. Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl waar u pensioen heeft opgebouwd. Neem contact met ons op voor uw BPZ-pensioen, of kijk op onze website.