BPZ stapt over naar andere fiduciair

BPZ stapt per 1 april 2024 over naar Columbia Threadneedle Investments (CTI) als haar nieuwe fiduciair beheerder. Dit betekent dat het beheer van de zogenoemde LDI portefeuille alsmede de advisering rondom het vermogensbeheer verandert. Het beheer van ons aandelen mandaat blijft bij BNP Paribas Asset Management. 

BPZ heeft sinds de start van het fonds in 2015 naar tevredenheid samengewerkt met BNP Paribas Asset Management. Periodiek moet het bestuur echter de dienstverlening van haar uitbestedingspartners evalueren. De kwaliteit van dienstverlening van BNP Paribas Asset Management is niet de reden voor de verandering. Zij bedienen ons pensioenfonds goed. Aandachtpunt was voor het bestuur wel de invoering van de Wet toekomst pensioenen. BPZ is voornemens om per 1 januari 2026 over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarnaast zocht het bestuur naar meer flexibiliteit in het beheer van het LDI mandaat. Waar dit nu nog in verschillende beleggingsfondsen is ondergebracht zal CTI meer maatwerk verrichten.

Het bestuur heeft zich in 2023 georiënteerd op de diverse mogelijkheden. Na een serie offertes en gesprekken heeft het bestuur gekozen voor CTI. Alle partijen werken nu samen aan een soepele overgang per 1 april aanstaande.

CTI
Philippe van Leeuwen, relatiemanager van Columbia Threadneedle Investments: “Wij zijn verheugd dat BPZ voor ons heeft gekozen als fiduciair manager en LDI-manager. Wij hebben BPZ leren kennen als een zeer professioneel en ambitieus pensioenfonds met een duidelijke visie op goed pensioen en een effectieve organisatie. Na de transitie op 1 april zullen we ons samen met BPZ richten op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. We kijken uit naar een langdurige samenwerking.”