Geen herstelplan 2024 nodig

In 2024 heeft BPZ geen herstelplan nodig. De beleidsdekkingsgraad is namelijk hoog genoeg.

In de afgelopen jaren moest BPZ jaarlijks een herstelplan indienen. Pensioenfondsen moeten namelijk over een minimale dekkingsgraad beschikken. Dit is de vereiste dekkingsgraad die bij BPZ ongeveer 120% bedraagt. De hoogte daarvan is onder meer afhankelijk van het beleggingsbeleid. Per 31 december was de beleidsdekkingsgraad hoger dan de vereiste dekkingsgraad. Deze was toen ruim 121%, ofwel hoog genoeg.

De rente is eind 2023 helaas wel weer wat gezakt. Hierdoor is de actuele dekkingsgraad wel lager dan de vereiste dekkingsgraad. Ook is de actuele dekkingsgraad gedaald omdat we in december het besluit hebben genomen om te indexeren. Maar omdat de beleidsdekkingsgraad wordt gemeten als de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden zit BPZ nog even aan de goede kant. Als de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad zakt, dan moet er weer een herstelplan opgesteld worden. We zullen u informeren als dat nodig is via de website.