Onze klachten- en geschillenregeling is aangepast

In onze klachten- en geschillenregeling kunt u lezen hoe wij een klacht in behandeling nemen. De regeling is per 1 januari 2024 gewijzigd. In ons nieuwsbericht van 15 september 2023 hebben wij deze wijziging al aangekondigd.

Waarom wordt de regeling gewijzigd?
Op 1 januari 2024 is een nieuwe landelijke geschilleninstantie opgericht. Dit is de Geschillen Instantie Pensioenfondsen, afgekort GIP. Deze instantie behandelt klachten waarover deelnemers en pensioenfondsen het niet eens kunnen worden. Er is dan een geschil ontstaan. Deze geschilleninstantie is onafhankelijk, onpartijdig, deskundig en goed toegankelijk. GIP bestaat uit de Ombudsman Pensioenen en de (externe) geschillencommissie.

Wat moet ik doen?
Als u het niet eens bent met de behandeling van uw klacht door Pensioenfonds Zuivel dan kunt u uw klacht voorleggen aan GIP. Wij verwijzen u dan door naar GIP. Deze instantie zal u verder begeleiden bij het indienen van uw klacht bij GIP en bij de behandeling van uw klacht. Meer informatie over GIP kunt u vinden op de website van GIP. Daar kunt u ook een antwoord vinden op de meest gestelde vragen. 

Hoe wordt mijn klacht behandeld?
Op onze pagina over de klachten- en geschillenregeling vindt u een stappenplan voor de behandeling van uw klacht. In dit stappenplan is nu ook GIP opgenomen. Doordat een geschil voortaan wordt behandeld door GIP, vervalt de mogelijkheid om uw klacht te behandelen bij onze interne geschilleninstantie. Onze interne geschilleninstantie is opgeheven.
In het stroomdiagram (pdf) ziet u hoe uw klacht voortaan wordt behandeld en wanneer u naar de externe geschilleninstantie GIP kunt stappen.