Kerncijfers 2024 bekend

Elk jaar publiceert BPZ de kerncijfers die van belang zijn voor de pensioenregelingen van BPZ en uw pensioenopbouw in 2024. In de tabel met kerncijfers voor 2024 is onder andere de pensioenopbouw van 1,8% opgenomen en de indexatie van de pensioenen met 3%.

Ook ziet u in de tabel de afkoopgrens voor kleine pensioenen van € 592,51, die in 2024 geldt. De hoogte van de afkoopgrens volgt uit de wet en is voor 2024 vastgesteld op basis van de ontwikkeling van het CBS-prijsindexcijfer van oktober 2022 tot oktober 2023. Dit prijsindexcijfer is iets gedaald waardoor de afkoopgrens ten opzichte van 2023 ook iets is gedaald. 

De kerncijfers vindt u onder downloads.