Pensioenopbouw 2024 gaat omhoog

In 2024 wordt de pensioenopbouw bij BPZ voor het ouderdomspensioen verhoogd naar 1,8%. De deelnemers bij BPZ gaan in 2024 dus meer pensioen opbouwen.

Reden voor de verhoging van het opbouwpercentage is dat door de hogere rente de kostprijs van pensioen is gedaald en er dus meer opbouw mogelijk is voor de vaste pensioenpremie.

Indexatie, pensioenopbouw en premie in 2024 
Er is goed nieuws te melden. Net als vorig jaar kunnen we ook dit jaar weer indexeren. Zie ons eerder bericht. Ook kunnen we nu melden dat de pensioenopbouw stijgt in 2024.

Het opbouwpercentage wordt verhoogd. 
Vorig jaar hebben we het opbouwpercentage ook al verhoogd. Door de stijging van de rente kan de opbouw in 2024 verder omhoog. Met ingang van 1 januari 2024 zal het opbouwpercentage 1,8% zijn in plaats van 1,5% (in 2023). Het opbouwpercentage bepaalt hoeveel ouderdomspensioen u kunt opbouwen. U gaat dus meer ouderdomspensioen opbouwen voor de pensioenpremie die u betaalt. De verhoging van het opbouwpercentage geldt ook voor de arbeidsongeschikte deelnemers voor wie de pensioenopbouw wordt voortgezet.

Pensioenpremie blijft gelijk
Op basis van de pensioen cao 2021 blijft de pensioenpremie ongewijzigd. In 2026 gaat de premie wel omhoog maar in 2024 blijft de totale werkgevers- en werknemerspremie dus gelijk aan die in 2023.

Het nabestaandenpensioen blijft gelijk
Als u tijdens uw dienstverband komt te overlijden dan is er geen wijziging in de verzekering van het nabestaandenpensioen. De dekking voor het partner- en wezenpensioen blijft namelijk gelijk aan het maximale fiscale percentage. Dit betekent dat er bij overlijden 1,3125% per (toekomstig) deelnemersjaar verzekerd is voor het partnerpensioen.

Bijsparen?
Het is verstandig om na te gaan of u voldoende pensioen op zult bouwen. In 2024 is het opbouwpercentage van 1,8% bijna het fiscaal maximale percentage. Maar over de voorgaande jaren lag de opbouw lager. Wellicht heeft u nog fiscale ruimte om extra te sparen over de afgelopen jaren. Lees meer over bijsparen.