Franchise en maximum pensioengevend loon wijzigt

Per 1 januari 2024 geldt een franchise van € 18.978,- in de pensioenregeling van BPZ. Het maximum pensioengevend loon wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar € 78.005,-.

Informatie over de overige kerncijfers volgt zo snel mogelijk na vaststelling hiervan.