Hoorrecht nieuwe pensioenregeling

Onder het nieuwe pensioenstelsel geldt een wettelijk ‘hoorrecht’ voor verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers van pensioenfondsen. Deze verenigingen krijgen de mogelijkheid om aan sociale partners een oordeel te geven over het voorstel hoe de huidige pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regels onder het nieuwe pensioenstelsel.

De Wet toekomst pensioenen zoals de nieuwe wet officieel heet, is ingegaan op 1 juli 2023. Sociale partners in de Zuivel spreken af welke regeling het wordt en hoe de overgang plaatsvindt. De afspraken worden vastgelegd in een zogenoemd transitieplan. Verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers hebben daarbij een wettelijk hoorrecht. Daarmee kunnen ze hun stem laten horen op de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Op dit moment is er nog geen (concept) transitieplan. De verwachting is dat deze voor de zomer van 2024 beschikbaar is. BPZ zal het transitieplan van sociale partners delen via de website zodra het beschikbaar is.

Formeel gelden er een aantal wettelijke voorwaarden om van het hoorrecht gebruik te maken. Desalniettemin roepen we verenigingen op om zich toch wel te melden om samen de voorwaarden te bespreken. Verenigingen van gepensioneerden en verenigingen van voormalige deelnemers kunnen zich melden bij sociale partners of desgewenst bij BPZ. Doe dit wel vòòr 31 december 2023!