Onze klachten- en geschillenregeling is aangepast

In onze klachten- en geschillenregeling kunt u lezen hoe wij een klacht in behandeling nemen. Deze regeling is gewijzigd.

Waarom wordt de regeling gewijzigd?
Op 1 juli 2023 is de nieuwe Wet toekomst pensioenen ingegaan. Deze wet gaat over ons toekomstige pensioenstelsel. In deze wet is ook vastgelegd wat een klacht en geschil precies is. Voor alle pensioenfondsen geldt voortaan dezelfde definitie van een klacht en een geschil. Over de behandeling van klachten zijn ook richtlijnen vastgesteld door de Pensioenfederatie, waarin alle pensioenfondsen zijn vertegenwoordigd.

Wat wordt er gewijzigd in de regeling?
Onze klachten- en geschillenregeling komt op veel punten al overeen met de nieuwe wet en de richtlijnen van de Pensioenfederatie. Wel hebben we de definitie van een klacht en een geschil aangepast aan de wet. Ook is vastgelegd dat u een klacht telefonisch kunt indienen. In de praktijk kon dat al. De wijzigingen gaan meteen in.

Wat wordt er per 1 januari 2024 nog meer gewijzigd?
In de Wet toekomst pensioenen is ook vastgelegd dat er een nieuwe landelijke geschilleninstantie komt. De verwachting is dat deze instantie op 1 januari 2024 zal starten. Deze instantie zal vanaf dat moment klachten gaan behandelen waarover deelnemers en pensioenfondsen het niet eens kunnen worden. Er is dan een geschil ontstaan.

Momenteel wordt door de overheid nog hard gewerkt om deze instantie op te zetten. Deze geschilleninstantie is onafhankelijk, onpartijdig, deskundig en goed toegankelijk. Als de geschilleninstantie er is dan zal ook de Ombudsman Pensioenen onderdeel uitmaken van deze instantie.

Als de externe, onafhankelijke geschilleninstantie is ingesteld dan passen wij onze klachten- en geschillenregeling dus nog een keer aan. U kunt uw klacht dan voortaan ook aan de externe geschilleninstantie voorleggen als u het niet eens bent met een beslissing van het pensioenfonds over uw klacht.

Hoe wordt mijn klacht op dit moment nog behandeld?
Op onze pagina over de klachten- en geschillenregeling vindt u een stappenplan voor de behandeling van uw klacht.
Ook kunt u in een stroomdiagram (pdf) zien hoe uw klacht door ons wordt behandeld.

Wij passen de informatie op deze pagina aan als de externe geschilleninstantie is ingesteld. In het aangepaste stappenplan en stroomdiagram ziet u hoe uw klacht dan voortaan wordt behandeld. Ook zal er een nieuwsbericht op onze website worden geplaatst.