Vanaf 18 jaar pensioen opbouwen

Door de nieuwe Pensioenwet wordt de minimumleeftijd waarop een werknemer mee gaat doen aan de pensioenregeling verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar. Deze wetswijziging gaat in per 1 januari 2024. Dat betekent dat werknemers jonger dan 21 jaar (maar 18 jaar of ouder) vanaf die datum pensioen gaan opbouwen. Werkgevers (en werknemers) moeten daarvoor natuurlijk dan ook premie betalen. Omdat de pensioenleeftijd 68 jaar blijft, bouwen de jongeren over een groter deel van hun loopbaan pensioen op dan nu het geval is.

Bij BPZ geldt de minimum leeftijd van 18 jaar al een tijdje, en verandert er dus niks voor de jongeren.