Bedrag ineens uitgesteld naar 1 juli 2024

Eerder hebben we u bericht dat het bedrag ineens werd uitgesteld naar 1 januari 2024. Inmiddels weten we dat deze datum niet haalbaar is. De nieuwe inwerkingtredingsdatum is op zijn vroegst 1 juli 2024.

In de brief aan de Tweede en Eerste Kamer heeft Minister Schouten laten weten dat pensioenuitvoerders hebben aangegeven dat zij tenminste 6 tot 9 maanden nodig hebben na instemming van beide Kamers om de deelnemers goed te kunnen informeren, en de wet te implementeren.

De Minister zegt dat de uiteindelijke datum afhankelijk is van de voortgang van het parlementaire proces. Wij houden u op de hoogte.