DNB stemt in met geactualiseerd herstelplan

DNB is op 23 mei 2023 akkoord gegaan met het geactualiseerde herstelplan van BPZ. In het herstelplan staat hoe de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar weer op het voorgeschreven minimum van 121,5% (eind 2022) komt.

Herstelplan
De beleidsdekkingsgraad van BPZ was lager dan het voorgeschreven minimum. Het bestuur moest daarom in 2015 een herstelplan maken. Het bestuur moet het herstelplan elk jaar actualiseren. Het bestuur heeft het herstelplan per 1 januari 2023 geactualiseerd. Het geactualiseerde herstelplan is bij DNB ingediend. DNB heeft nu ingestemd met dit herstelplan.

Geen aanvullende maatregelen nodig
Het herstelplan is opgesteld volgens de regels van DNB. Deze regels gaan uit van rente- en rendementsverwachtingen. Ook is rekening gehouden met de gestegen pensioenopbouw in 2023. Dit is meegenomen in het herstelplan. Lees onze eerdere berichten daarover.

Actuele situatie
De actuele dekkingsgraad is inmiddels nog iets verder gestegen. Het bestuur verwacht dat er geen aanvullende maatregelen zoals korten nodig zijn. Het ijkpunt voor het herstelplan is de situatie per 31 december van het jaar. Maandelijks publiceren wij de actuele dekkingsgraad.

Lees meer over de dekkingsgraad en ons herstelplan.