Werken na pensionering

Wilt u werken na pensionering? In 2022 stopte bijna de helft van de mensen met werken voor de AOW-leeftijd en ging ongeveer 40% van de mensen op de AOW-leeftijd met pensioen. Oftewel, ongeveer 10% van de mensen ging pas na de AOW-leeftijd met pensioen. Dat kan, ook bij BPZ kan het pensioen uitgesteld worden tot na de AOW-datum. Er zijn er steeds meer mensen die zich nog fit voelen of na een tijdje wel weer willen werken. Hieronder gaan we in op enkele vragen daarover.

Kan ik werken na mijn pensioen?
Vindt u uw werk nog veel te leuk om met pensioen te gaan, of wilt u wat bijverdienen? Doorwerken na uw AOW-leeftijd is een mogelijkheid. Zeker als u uw inkomsten verder wilt aanvullen. U kunt uw pensioen uitstellen, of gewoon uw pensioen in laten gaan en ‘bijverdienen’. U kunt bijvoorbeeld volledig of in deeltijd doorwerken. Dit als zelfstandig ondernemer of in dienst als werknemer.

Hoe zit het met mijn BPZ-pensioen als ik na de AOW-leeftijd blijf werken?
Als u binnen de Zuivel werkt en uw werkgever bij ons pensioenfonds aangesloten is, bouwt u pensioen op bij BPZ tot uw 68e verjaardag. Blijft u na uw AOW-leeftijd bij een BPZ-werkgever werken, dan bouwt u dus een extra pensioen op tot u 68 jaar wordt. Dat (kleine) extra pensioen gaat vervolgens in op 68 jaar (behalve als u dat extra pensioen alsnog uitstelt).

Wat moet ik regelen met mijn werkgever als ik wil doorwerken?
Uw arbeidscontract in de Zuivel stopt automatisch wanneer u de AOW-leeftijd bereikt. Wilt bij uw huidige werkgever blijven werken? Overleg met uw werkgever wat er mogelijk is. U kunt misschien opnieuw een (tijdelijk) dienstverband aangaan.

Moet ik bij BPZ melden dat ik doorwerk?
Als u bij een BPZ-werkgever blijft werken krijgen wij het automatisch van uw werkgever door dat u in dienst bent. Wij hoeven het niet te weten als u bij een niet BPZ-werkgever in dienst treedt. U krijgt gewoon uw pensioen, en of u bijverdient is voor ons niet belangrijk.

Wat zijn de voordelen voor mijn werkgever en mij als ik blijf werken?
Uw werkgever blijft profiteren van uw kennis en ervaring. Daarnaast zijn er belastingvoordelen. Na uw AOW hoeft uw werkgever voor u geen AOW-premie meer te betalen. Ook de premies voor werknemersverzekeringen komen te vervallen. U blijft wel verzekerd voor de Ziektewet. Bij ziekte heeft u maximaal 13 weken recht op doorbetaling in plaats van 2 jaar.

Wat betekent werken na mijn pensioen voor mijn inkomsten?
Bijverdienen heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw AOW of uw pensioen, maar mogelijk wel voor uw belasting. Kijk op het overzicht van de Belastingdienst wat er verandert voor uw belasting. Ontvangt u toeslagen, dan heeft een ander inkomen daar invloed op. Hoe hoger het inkomen hoe lager de toeslagen. U berekent het met de rekenhulp van de Belastingdienst.

Meer weten?
Vraag uw werkgever of kijk op de websites van de overheid. De regels voor werken na AOW zijn bepaald in de Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd. Op de website van Rijksoverheid vindt u meer informatie over wat er verandert op uw werk als u doorwerkt na uw AOW-leeftijd. Voor informatie over eerder stoppen of doorwerken of deeltijdpensioen kijkt u op onze website.