Herstelplan 2023 is vastgesteld

Het belanghebbendenorgaan en het bestuur van BPZ hebben in maart het herstelplan 2023 vastgesteld en bij DNB ingediend.

Het pensioenfonds heeft een dekkingsgraad die onder de vereiste dekkingsgraad van ongeveer 121,5% (eind 2022) ligt. Dit betekent dat BPZ een herstelplan moet hebben. Het bestuur heeft het herstelplan per 1 januari 2023 geactualiseerd en bij DNB ingediend. Naar verwachting is BPZ eind 2026 uit herstel en dus binnen de maximale termijn van 10 jaar.

Omdat BPZ volgens het herstelplan automatisch herstelt, zijn er geen extra maatregelen nodig. Op basis van het herstelplan verwachten wij in de komende jaren ook nog enige indexatie (toeslagen) te kunnen verlenen.

DNB moet nog instemmen met het herstelplan. U wordt hierover geïnformeerd zodra dit het geval is.