Uw pensioenbetaling januari

Uw pensioenbetaling in januari
In de digitale nieuwsbrief van 31 januari staat dat de pensioenen met 3% zijn verhoogd per 1 januari 2023. Uiteraard is en blijft dit het geval. Maar gepensioneerden krijgen de verhoogde uitkering in februari 2023 met een nabetaling over januari. Om administratieve redenen kon de verhoging niet meer in januari worden verwerkt.