Dekkingsgraad eind december 2023

De actuele dekkingsgraad van ons pensioenfonds is eind december vastgesteld op 117,5%.

Onze dekkingsgraad is in 2023 gestegen. In de eerste helft van het jaar is de rente fors gestegen. Helaas zijn we het grootste deel van die rentestijging in december weer kwijtgeraakt. De financiële markten verwachten een renteverlaging door de Centrale Banken in 2024 en zijn daar al op vooruitgelopen. De rendementen op de aandelen waren dit jaar redelijk. Per saldo is de dekkingsgraad toch iets gestegen. De actuele dekkingsgraad eind 2023 bedraagt 117,5%. Dit betekent dat er voor iedere euro die (in de toekomst) wordt uitgekeerd € 1,17 aan beleggingen aanwezig is.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen (de bezittingen) van het pensioenfonds en de pensioenverplichtingen (de in de toekomst uit te betalen pensioenen). De dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

Lees meer over de dekkingsgraad en ons herstelplan.